MENU

Tilmelding til delegeretmødet

Lørdag d. 17. januar fra kl. 09.30 afholder DBU Fyn delegeretmøde i Langeskov Hallen. Mulighed for tilmelding af flere end 2 personer.


____________________________________________________________

DBU Fyns delegeretmøde kan betragtes som fynsk breddefodbolds generalforsamling. Det er her, at klubberne vælger, hvem der skal stå i spidsen for fynsk fodbold via valg til DBU Fyns bestyrelse, og det er her, at klubberne via afstemning om diverse forslag sætter rammerne for, hvordan der skal spilles fodbold på Fyn. Det er samtidig en oplagt mulighed for at mødes og netværke med fodboldkolleger fra andre klubber.

Derfor opfordres alle klubber til at deltage på DBU Fyns delegeretmøde.

Delegeretmøde på en lørdag
Der er nu åbent for tilmelding til delegeretmødet.
Delegeretmødet afholdes lørdag den 17. januar 2015 i Langeskov Hallen. 

Som noget nyt har klubberne i år mulighed for at invitere et ubegrænset antal personer med til delegeretmødet.
De første to personer pr. klub er gratis, mens det for øvrige gæster koster kr. 150,- pr. person.

Ved tilmelding af flere end to personer er det vigtigt at pointere, at klubben fortsat kun har to stemmer. 

Tilmelding foretages her.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. DBU Fyns formand eller hans stedfortræder aflægger beretning for det forløbne år. Beretningen forelægges delegeretmødet til godkendelse.
 3. Regnskabet fremlægges til godkendelse, og budget for indeværende budgetår forelægges.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg af forretningsudvalg. Afgående er:
  Kaj Johansen (ønsker genvalg)
 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Afgående er:
  Afgående er: Mette Gregersen (ønsker genvalg), Kim Johansen (ønsker genvalg), Flemming Kvist Andersen (ønsker ikke genvalg).
 7. Valg af 2 medlemmer og 1 suppleant til Appeludvalget. Afgående er: Michael Jensen, Henning Bahl. Suppleant: Torben Povlsen 
 8. Valg af 2 regnskabskyndige revisorer og 1 suppleant. Afgående er:  John Barrett, Finn Risum. Suppleant: Preben Juhl Rasmussen.
 9. Eventuelt.

Regnskab, beretning og forslag kan ses via nedenstående link:
Materialer delegeretmødet 2015

Når alle punkter på dagsordenen er gennemført vil DBU's administrerende direktør Claus Bretton-Meyer holde et oplæg for forsamlingen, hvor han blandt andet vil komme ind på tankerne og visionerne for DBU's nye fortælling En Del af Noget Større.

Vanen tro så afsluttes dagen med buffet og lidt at skylle halsen med.

Vi ses i Langeskov!

 

 

Log ind