DBU Fyn søger bestyrelseskandidat

Vil du være med til at præge udviklingen af fynsk breddefodbold? DBU Fyn søger en bestyrelseskandidat til valg på delegeretmødet i januar.


____________________________________________________________

Da Flemming Kvist Andersen ønsker at udtræde af DBU Fyns bestyrelse, søges en udviklingsorienteret person med interesse for pige-/kvindefodbolden til at overtage pladsen.

Profil
Du har rod i den fynske breddefodbold enten via dit nuværende eller tidligere engagement i en fynsk fodboldklub.

Vi forventer af dig, at du:
 • Er engageret og sætter dig ind i de ting, der omhandles på bestyrelsesmøderne
 • Aktivt og engageret deltager i møder og samlinger
 • Udfører aftalte opgaver
Læs mere om hvad vi forventer af frivillige, og hvad du som frivillig kan forvente af os i DBU Fyns Ledervejledning.

Fakta om DBU Fyns bestyrelse

DBU Fyns bestyrelse består af 9 medlemmer valgt af klubberne på unionens delegeretmøde. Unionens administrationschef fungerer som sekretær for bestyrelsen. Bestyrelsen afholder årligt ca. 10 møder. Derudover deltager bestyrelsesmedlemmerne i fagudvalgsmøder samt ved repræsentative arrangementer. Ligeledes må opgaver i DBU-regi påregnes.

Bestyrelsen er ansvarlig for DBU Fyns strategiske arbejde.

Arbejdsopgaverne for bestyrelsesmedlemmer er:
 • At sætte retningen for og træffe beslutninger om DBU Fyns virke
 • At skabe og udbrede DBU Fyns fodboldmæssige værdier i fynsk breddefodbold
 • At varetage medlemsklubbernes interesser i fodboldpolitiske sammenhænge
 • At forberede sig til og deltage på møder
 • At udføre aftalte opgaver efter møder
 • At udføre praktiske opgaver – eksempelvis hjælp ved arrangementer
 • At repræsentere DBU Fyn i forskellige sammenhænge

Fakta om DBU Fyn
DBU Fyn er en af i alt 6 lokalunioner under DBU. DBU Fyn kan bedst betegnes som de fynske breddefodboldklubbers interesseorganisation med ca. 165 medlemsklubber. Dermed repræsenterer vi flere end 30.000 medlemmer.

DBU Fyns primære arbejdsområder er:

 • Turnerings- og stævneadministration
 • Uddannelse
 • Sparring og vejledning til klubberne (klubudvikling mm.)

Læs mere om DBU Fyn her.

Hør mere om dine muligheder
Er du interesseret i at komme i betragtning til den ledige bestyrelsesplads, eller vil du blot høre nærmere?

Kontakt:

Bjarne Christensen, formand DBU Fyn
Mobil 2172 2418

eller

Claus Gramm Pedersen, administrationschef DBU Fyn
6311 5998 - mobil: 5146 0358

Vi vil gerne høre fra dig hurtigst muligt.

Log ind