Styrk klubben med 25 timers klubudviklingshjælp

Med et klubudviklingsforløb hjælper en DBU Klubrådgiver jer med at udvikle og styrke jeres klub. Klubrådgiveren er både klar med sparring og udførelse af opgaver i udviklingsprocessen. Prisen er blot 2500 kroner.

Topgrafik Web Klubudviklingsforløb Hbjerregrav Fotos: Henrik Bjerregrav

At være frivillig i en fodboldklub er sjovt og motiverende, når tingene lykkes, og man sammen skaber udvikling og en sund klub.

Men sådan er virkeligheden ikke altid. Der er ofte mange gode ideer, men det er ikke altid, at ”man lige fik det gjort”. Det kan vi hjælpe jer med.

DBU's klubrådgivere tilbyder at gennemføre et individuelt skræddersyet klubudviklingsforløb, der gør en forskel for jeres klub. De er med i processen fra ide til implementering. 

Derfor skal I gøre brug af tilbuddet

Et klubudviklingsforløb skal gøre en afgørende forskel for jeres fodboldklub. Vi kan for eksempel hjælpe jer med: 

 • at optimere driften, så der bliver overskud til at udvikle 
 • at engagere flere frivillige 
 • at undersøge medlemstilfredsheden med onlineværktøjet Players 1st, som kan indgå som en del af udviklingsforløbet
 • at uddanne trænere og instruktører 
 • at starte nye aktiviteter 
 • at få nye medlemmer og mindske frafald 
 • at få skabt overblik over klubbens opgaver med et årshjul, og få fordelt opgaverne på flere hænder 
 • at markedsføre din klub og synliggøre fodbold i lokalområdet


Klubrådgiveren kan som tovholder på processen hjælpe med at...

 • Finde frem til jeres udviklingspotentialer
 • Udarbejde handleplan for klubudvikling
 • Gennemføre klubudvikling, herunder indkalde til møder, lave referater og opfølgning på møder
 • Udføre samt fordele og uddelegere opgaver
 • Sikre forankring af klubudviklingen i klubben, så den også lever, når forløbet slutter


Et klubudviklingsforløb ligger indenfor ét af følgende indsatsområder: 

 • Rekruttering og fastholdelse af frivillige 
 • Organisering af klubbens opgaver
 • Værdier og politikker 
 • Samarbejde og partnerskaber 
 • Piger (Medlemmer)
 • Teenagere (Medlemmer)
 • Senior (Medlemmer)


Et klubudviklingsforløb følger den plan, som I ligger sammen med klubrådgiveren, og kan indeholde 5 faser.

Klubudvikling gennem 5 faser

 • FASE 1: DIALOG
  Formål: At finde ud af, hvordan vi sammen kan styrke jeres klub på et eller flere områder. Sammen belyser vi jeres ønsker, behov og udviklingspotentialer.
 • FASE 2: MÅL OG HANDLEPLANER
  Formål: At fastlægge en klar retning og opgavefordeling for klubudviklingen, så den skaber værdi. I denne fase har vi indgået en aftale om et klubudviklingsforløb, som giver jer op til 25 timers hjælp fra klubrådgiveren. Sammen udvælger og kigger vi nærmere på et eller flere indsatsområder og laver en handleplan.
 • FASE 3: HANDLINGER OG IMPLEMENTERING
  Formål: At sikre reel klubudvikling, der styrker jeres klub. Vi går nu i gang med at udføre handleplanen.
 • FASE 4: STATUS OG EVALUERING
  Formål: At holde klubudviklingen på sporet og skabe læring i jeres klub. Vi gør status og justerer evt. klubudviklingen lidt til.
 • FASE 5: OPFØLGNING
  Formål: At skabe blivende forankring af klubudviklingen i jeres klub og samtidig vurdere om der er brug for yderligere udvikling. Vi ser sammen på, om klubudviklingen har rykket jeres klub.


Pris: kr. 2500,-
Klubbens får op til 25 timers* hjælp fra klubrådgiveren til at skabe reel klubudvikling og dette til en meget favorabel pris:

Klubbens andel: Kr. 2.500,-
DBU’s andel: Kr. 8.500,-

*Inkl. tid i klubben, kørsel, forberedelse og opfølgning

Aftalen om et klubudviklingsforløb indgås i fase 2 (se faserne ovenfor). Fase 1 er altså helt gratis.

Players 1st medlemsundersøgelse kan indgå i prisen. Læs mere her.

Kontakt os
Vil I vide mere, eller er I klar til at gå i dialog om bestilling af et klubudviklingsforløb, så tøv ikke med at kontakte jeres lokalunion her:

Kursusrefusion og tilskudspuljer

Vær opmærksom på, at mange kommuner yder delvis eller fuld refusion af foreningers udgifter til uddannelse af trænere og ledere. Det kan derfor meget vel betale sig at undersøge de lokale regler i din kommune.