PRO-træner

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til trænere med A-licens, der ønsker at arbejde på højeste senior niveau.


Formål

Formålet er, at kursister erhverver sig viden, forudsætninger og kompetencer til at træne spillere på højeste niveau i Danmark eller internationalt.


Ansøgning om optagelse

Næste Pro-uddannelse forventes afviklet med start januar 2022. Information udsendes medio 2021.


Indhold
Indholdet omfatter blandt andet følgende emner:

  • Fysiologi og test
  • Casebaseret fodboldledelse
  • Mediehåndtering
  • Observation, statistik og analyse af både tv- og livekampe
  • 3 x supervision i egen klub
  • Kend dig selv - Insights personlighedsprofil
  • Talentudvikling i Danmark og udlandet
  • Fremtidens træner - Toptrænerprofil
  • Individuelt projekt i selvvalgt emne (Ca. 30-40 sider)


Varighed og forløb

Uddannelsen er estimeret til 360 timer som afvikles over 1½ år fra januar til ultimo juni. Der er 10 samlinger a 2 dage. Typisk tirsdag/onsdag fra kl. 10.00 til 15.30 næste dag. Kursister skal forvente en studetur på 5-6 dage samt en individuel studietur på 3-4 dage. Dertil skal påregnes tid til hjemmearbejde, hvor det individuelle projekt er tidskrævende.


Afvikling

Uddannelsen afvikles som udgangspunkt på DBU i Brøndby, men enkelte samlinger kan efter behov afvikles andetsteds. Undervisningsformen er en blanding af eksterne oplægsholdere, instruktør- og kursist oplæg, gruppediskussioner og plenumdebatter. Kursister forventes at deltage aktivt i forløbet.


Kvalifikationskrav

For at blive optaget på Pro-træner skal ansøger have gyldig A-licens og normalt fungere som cheftræner for et hold på følgende niveau:

Herresenior = Superliga, 1. eller 2. division
Ungdom = U17 eller U19 Liga
Kvinder = 3F Ligaen
DBU´s landshold på både kvinde- og herresiden
Andet (sispensation)

Derudover skal der normalt gå minimum 3 år mellem afslutning af DBU A-træner og opstart på DBU Pro-træner*. Ved udvælgelse af kursister indgår en vurdering af:

Karakter/udtalelse fra DBU A-træner
Erfaring som træner på eliteniveau
Fodboldrelevant uddannelse i øvrigt

*Af faglige årsager er der et minimum tidsinterval før du kan gå fra B-træner til A-træner og igen fra A-træner til Pro-træner. Årsagen er en målsætning om at sikre sammenhæng mellem den teoretiske del af uddannelserne og trænernes praktiske erfaring.


Pris

Kursuspris 2020 er 99.500 kr. Kursusgebyret betales i to rater. (Før kursusstart og midt i forløb). Yderligere skal påregnes ekstra gebyr for eksamen på 7.100 kr. Kursister der fravælger eksamen kan ikke tildeles UEFA Pro-licens. I stedet fremsendes bevis uden eksamen.


Kompetence

UEFA Pro-licens kvalificerer til at træne elitehold nationalt og internationalt på højeste professionelle niveau.


Licens og bevis

Ved bestået eksamen modtager kursisten et elektronisk UEFA Pro-licenskort, kursusbevis samt tillæg til kursusbevis med en vurdering af følgende områder:

Fodboldfaglighed
Praktiske trænerfærdigheder
Fodboldledelse og personlig udvikling
Fysiologi
Fodboldanalyse
Det individuel skriftlige projekt
Statistik


Ansøgningsfrist
Info udsendes medio 2021

 

Spørgsmål kan rettes til
Trænerudviklingschef Kenneth Heiner-Møller 43262202/mail: kehm@dbu.dk 
eller uddannelseskoordinator Kit Vagner telefon 43262232 / mail: kit@dbu.dk