PRO-træner

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til trænere med A-licens, der ønsker at arbejde på højeste senior niveau.

Formål
Formålet er, at kursister erhverver sig viden, forudsætninger og kompetencer til at træne spillere på højeste niveau i Danmark eller internationalt.

Ansøgning om optagelse
Det næste Pro-træner forløb udbydes i 2020. Der ansøges ved at udfylde og indsende ansøgningsskema samt træner CV og kort begrundelse for ønske om optagelse.
Formular til ansøgning vil være tilgængelig på siden her medio 2019.

Indhold
Indholdet omfatter blandt andet følgende emner:

  • Fysiologi og test
  • Casebaseret fodboldledelse
  • Mediehåndtering
  • Observation, statistik og analyse af både tv- og livekampe
  • 3 x supervision i egen klub
  • Kend dig selv - Insights personlighedsprofil
  • Talentudvikling i Danmark og udlandet
  • Fremtidens træner - Toptrænerprofil
  • Individuelt projekt i selvvalgt emne (Ca. 30-40 sider)

Varighed og forløb
Uddannelsen er estimeret til 360 timer som afvikles over 1½ år fra januar til ultimo juni. Der er 10 samlinger a 2 dage. Typisk tirsdag/onsdag fra kl. 10.00 til 15.30 næste dag. Kursister skal forvente en studetur på 5-6 dage samt en individuel studietur på 3-4 dage. Dertil skal påregnes tid til hjemmearbejde, hvor det individuelle projekt er tidskrævende.

Afvikling
Uddannelsen afvikles som udgangspunkt på DBU i Brøndby, men enkelte samlinger kan efter behov afvikles andetsteds. Undervisningsformen er en blanding af eksterne oplægsholdere, instruktør- og kursist oplæg, gruppediskussioner og plenumdebatter. Kursister forventes at deltage aktivt i forløbet.

Kvalifikationskrav
For at blive optaget på Pro-træner skal ansøger have gyldig A-licens og normalt fungere som cheftræner for et hold på følgende niveau:

Herresenior = Superliga, 1. eller 2. division
Ungdom = U17 eller U19 Liga
Kvinder = 3F Ligaen
DBU´s landshold på både kvinde- og herresiden
Andet (sispensation)

Derudover skal der normalt gå minimum 3 år mellem afslutning af DBU A-træner og opstart på DBU Pro-træner*. Ved udvælgelse af kursister indgår en vurdering af:

Karakter/udtalelse fra DBU A-træner
Erfaring som træner på eliteniveau
Fodboldrelevant uddannelse i øvrigt

*Af faglige årsager er der et minimum tidsinterval før du kan gå fra B-træner til A-træner og igen fra A-træner til Pro-træner. Årsagen til tidsbegrænsning er en målsætning om at sikre sammenhæng mellem den teoretiske del af uddannelserne og trænernes praktiske erfaring.

Pris
Kursuspris er 99.500 kr. Kursusgebyret betales i to rater. (Før kursusstart og midt i forløb). Yderligere skal påregnes ekstra gebyr for eksamen på 7.100 kr. Kursister der fravælger eksamen kan ikke tildeles UEFA Pro-licens. I stedet fremsendes bevis uden eksamen.

Kompetence
UEFA Pro-licens kvalificerer til at træne elitehold nationalt og internationalt på højeste professionelle niveau.

Licens og bevis
Ved bestået eksamen modtager kursisten et elektronisk UEFA Pro-licenskort, kursusbevis samt tillæg til kursusbevis med en vurdering af følgende områder:

Fodboldfaglighed
Praktiske trænerfærdigheder
Fodboldledelse og personlig udvikling
Fysiologi
Fodboldanalyse
Det individuel skriftlige projekt
Statistik

Spørgsmål kan rettes til
Trænerudviklingschef Peter Rudbæk telefon 40 52 35 30 / mail: peru@dbu.dk
Koordinator Kit Vagner telefon 43262232 / mail: kit@dbu.dk

Se hvem der har UEFA Pro-licens i licenstrænerdatabasen nedenfor