DBU Fyns Uddannelsesudvalg

Uddannelsesudvalgets opgaver

 • At evaluere og udvikle eksisterende uddannelsestilbud
 • At udvikle nye uddannelsestilbud

Medlemmer
Uddannelsesudvalget består af fem personer, der er godkendt af DBU Fyns bestyrelse. De to af medlemmerne er repræsentanter fra DBU Fyns bestyrelse.

I udvalget sidder:

 • Hans Martin Møller (Formand)
  - Klubtilhørsforhold: Horne 
  - Repræsentant fra DBU Fyns bestyrelse 
 • John Emil Johansen (medlem)
  - Klubtilhørsforhold: Sanderum
  - Repræsentant fra DBU Fyns bestyrelse
 • Ejnar Bo Pedersen (Medlem)
 • Mikkel Rose (Medlem)
 • Leif Jensen (Medlem)
 • Jesper Bendix Madsen (koordinator)
  - DBU Fyns administration