Referat - Delegeretmøde 2016

Referat af delegeretmøde afholdt den 27. januar 2016 i Langeskov-Hallen med følgende:

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent. 
2. DBU Fyns formand eller hans stedfortræder aflægger beretning for det forløbne år. Beretningen forelægges delegeretmødet til godkendelse.
3. Regnskabet fremlægges til godkendelse, og budget for indeværende budgetår forelægges. 
4. Behandling af indkomne forslag. 
5. Valg af forretningsudvalgsmedlem. Afgående er: Bjarne Christensen (ønsker genvalg). 

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode. Afgående er: Ole Hansen, John Emil Johansen, Paul-Ejnar Hauge
7.  Valg af 2 medlemmer og 1 suppleant til Appeludvalget. Afgående er: Michael Jensen, Torben Povlsen. Suppleant: Søren Godskesen
8.  Eventuelt.

Formand Bjarne Christensen bød de delegerede velkommen til årets delegeretmøde. 

Ad. pkt. 1: Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Ib Ketelsen som dirigent, hvilket de delegerede bakkede op om.

Ad. pkt. 2: Formanden eller hans stedfortræder aflægger beretning for det forløbne år.
Beretningen forelægges delegeretmødet til godkendelse.
Formand Bjarne Christensen aflagde mundtlig beretning for det forløbne år. 
Beretningen blev godkendt.

Ad. pkt. 3: Regnskabet fremlægges til godkendelse, og budget for indeværende budgetår forelægges.
Claus Gramm Pedersen fremlagde årsrapport for 2014/2015, og budget for indeværende år. 
Regnskabet blev godkendt og budgettet taget til efterretning.

Ad. pkt. 4: Behandling af indkomne forslag

Forslag der blev behandlet på DBU Fyns delegeretmøde
Indhold Udfald
Forslag 1 Oprettelse af Elite ungdomsudvalg Forkastet
Forslag 2 Valg af 2 suppleanter til Appeludvalget Vedtaget
Forslag 3 Ændring af regnskabsår til kalenderår Vedtaget
Forslag 4 Mulighed for at suspendere hold Vedtaget
Forslag 5 Udtrækning af lavest rangerede hold Vedtaget
Forslag 6  Genbrug af ungdomsspillere Vedtaget - *1
Forslag 7 Info om afvikling af kampe på kunstgræs Forkastet - *2 
Forslag 8  Indførelse af spillerpas Forkastet
Forslag 9  Ændring af propositioner for herre Albaniserien Vedtaget 
Forslag 10 Ændring af propositioner for herre serie 3 Vedtaget 
Forslag 11  Ændring af pige ungdomsårgange Vedtaget 
Forslag 12  Dommere til børnestævne (5M) Forkastet 
Forslag 13  Dommere til børnestævne (8M) Forkastet 


*1: Til forslag 6 om genbrug af ungdomsspillere henstilles det til, at reglen ikke udnyttes for at forstærke sit hold 2, men udelukkende anvendes med henblik på, at kunne stille et hold 2, og derved få afviklet flere kampe. 

*2: Forslag 7 blev forkastet men der opfordres til, at arrangørklubben adviserer udeholdet, såfremt en kamp afvikles på kunstgræs.

Ad. pkt. 5: Valg af forretningsudvalgsmedlem. 
Bjarne Christensen blev genvalgt for en 3-årig periode som medlem af forretningsudvalget.

Ad. pkt. 6: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 
Der var genvalg til Paul-Ejner Hauge, Ole Hansen og John Emil Johansen. Begge blev valgt for en 2-årig periode.

Ad. pkt. 7: Valg af 2 medlemmer samt 2 suppleanter til appeludvalget. 
Michael Jensen, S.f.B. og Torben Povlsen, Tårup IF blev valgt som medlemmer. Suppleanter blev Søren Godskesen, Næsby, og Jan Bramsen, B1909.

Ad. pkt. 8: Eventuelt
Under eventuelt takkede afgående formand for Fyns Fodbolddommer Klub Per Bo Christensen for et godt samarbejde med unionen. 
Han opfordrede i samme ombæring klubberne til at tage problemet om de mange afbrudte kampe med vold og trusler yderst alvorligt. Det er klubbernes ansvar at sikre, at kampene afvikles i god ro og orden, og uden fare for nogen parter.  

Bjarne Christensen takkede dirigent Ib Ketelsen for på fornemste vis at have guidet forsamlingen igennem delegeretmødet.

Mødet sluttede med et trefoldigt leve for unionen.

Delegeretmødet blev optaget på lydspor, der kan rekvireres ved administrationen.