DBU Fyn og Albani Fonden ønsker sammen at hædre en breddeklub på Fyn, der gør en ekstra indsats for at skabe et attraktivt og velfungerende idrætsmiljø for både unge og gamle.

De tre nominerede til prisen for 2022 er:

Ø.B.

Ø.B. har igennem de seneste år oplevet en stor fremgang i medlemstallet. Fra 2019-2021 voksede medlemsskaren med hele 138 medlemmer - fra 368 - 506. På børnesiden arbejder klubben - godt gemt i Kocksgade-kvarteret - ud fra mottoet om, at det skal være sjovt. Ordene er i det seneste år i den grad fulgt op af handling, og Ø.B. var tidligere på året den, på det tidspunkt, blot anden klub på Fyn, der kunne bryste sig af titlen som DBU Børneklub. Det betyder, at klubben arbejder målrettet på at skabe et godt børnemiljø i klubben, herunder at de:

  1. Prioriterer børnefodbolden organisatorisk og økonomisk
  2. Har en nedskrevet og vedtaget børnepolitik
  3. Har tilsluttet sig og arbejder ud fra DBU's børnesyn
  4. Har tilknyttet en (faktisk to) børneudviklingstrænere 

Faktisk gik klubben i gang med det arbejde på egen hånd allerede, da man hørte om DBU's nye børnestrategi og inden, vi hos DBU Fyn gik i gang med at arbejde med klubberne om at blive DBU Børneklub.

Den rejse har allerede givet et løft og et boost til klubben, der oplever en spirende optimisme omkring og interesse for at være en del af klubben og de mange aktiviteter, som klubben tilbyder medlemmerne. 


Særslev BK

Særslev BK er baseret på antal hold og medlemmer den mindste af vores 3 kandidater. Men, de nominerede udvælges under hensynstagen til klubbernes forskellige størrelser og deraf muligheder. Og der foregår heldigvis rigtigt meget godt i Særslev BK.

Her har en ny bestyrelse for alvor taget fat og rykket klub fra at være på vej nedad til nu at være et stort aktivt for lokalsamfundet, hvor klubben også er samlingspunkt for aktiviteter, der rækker ud over fodbolden. Samlet har det resulteret i et stigende medlemstal. Fra 2019-2021 vækstede klubben fra 92-105 medlemmer, og det er bestemt imponerende set i lyset af det herrens coronaår 2020, hvor klubben var helt nede at runde 65 medlemmer. 

Nye kræfter i såvel bestyrelsen som blandt trænerne har givet nyt liv til klubben, og den negative udvikling er blevet vendt bl.a. ved en fokuseret indsats på børnefodbolden. Her har DBU Fyns fodboldhund DUBBI bl.a. har været involveret. Også klubbens lokaler og udendørsarealer har fået en overhaling via bl.a. arbejdsdage, der også har bidraget til det sociale i klubben, hvor man i dag også oplever stor opbakning fra forældrene.

I Særslev BK har man taget arbejdshandskerne på og rejst klubben fra asken til ilden, så fremtiden nu igen ser lys ud. 


MG & BK

MG & BK er inde i en stærk udvikling, hvor de oplever stor spilleglæde, sportslig udvikling og stigende medlemstal på stort set alle årgange. Klubben drives ud fra mantraet "udvikling før resultat", da man er overbeviste om, at så længe der fokuseres 100% på udvikling, så skal resultaterne nok indfinde sig.

Siden 2019 er klubben vækstet med 79 medlemmer, fra 689 - 768. Pigerne i alderen 5-10 år udgør en væsentlig del af disse med hele 56 indmeldte piger, som er det højeste antal klubben nogensinde har haft.

Klubben værner meget om forskelligheden i medlemsskaren. På flere årgange har de op mod 30% af spillerne, som har anden etnisk herkomst end dansk, og dem gør klubben ekstra meget for at byde velkommen indenfor. De (og deres forældre) hjælpes med sprogoversættelse. kørsel og anden praktik. Klubben har som en af meget få klubber på Fyn desuden et hold  fodboldentusiastiske unge mennesker i alderen 5-35 år, som alle har forskellige handicap.
I det forgangne år er også et hold for før-skole-børn (2-4 år) startet op, og holdet tæller i dag flere end 30 børn, der bl.a. er kommet til via en opsøgende indsats i omkringliggende institutioner. Klubben har i det forgange år også afholdt DBU Pigeraketten og DBU Fyns Store børnedag, ligesom man er aktivt involveret i rekrutteringen af pigespillere via UEFA/Disney Playmakers. De lidt ældre børn inviteres til "Sjov Fredag" med lege, spil og konkurrencer, der er et populært tiltag blandt både pige og drenge.

Alle forældretrænere tilbydes træneruddannelse og klubben arbejder for, at at minimum én træner på hver årgang i U5-U10 har deltaget i DBU C1-trænerkursus. Af samme grund er klubben hver år vært for et DBU-trænerkursus.

Klubbens sportslige ledelse arbejder kontinuerligt på at sikre, at hver årgang er passende bemandet med ressourcer, herunder minimum én træner pr. 8 spillere, og at de frivillige er godt informerede og klædt på til opgaven. De arbejder pt. på at rekruttere flere piger/kvinder til at blive trænere i klubben.

Hvordan og hvornår kåres en vinder? 
Blandt de tre nominerede udvælger en jury vinderen, der kan bryste sig af titlen som Årets Fynske Fodboldklub.

Vinderen offentliggøres ved Fynsk Fodbold Award d. 28. oktober.

Med prisen følger foruden hæderen en præmiesum på kr. 25.000,-. fra Albani Fonden.

Se mere om prisen her.