DBU Fyn og Albani Fonden ønsker sammen at hædre en breddeklub på Fyn, der gør en ekstra indsats for at skabe et attraktivt og velfungerende idrætsmiljø for både unge og gamle.

De tre nominerede til prisen for 2021 er:


Ryslinge BK
Ryslinge er en lille landsby som kæmper for at holde byen i gang. Boldklubben spiller her en afgørende rolle og de frivillige i klubben arbejder ihærdigt på, at der til stadighed tilbydes motion og fodbold til byens børn og voksne. Bestyrelsen arbejder benhårdt på både at holde klubben kørende og udvikle nye tiltag, der udvikler klubben indenfor det muliges rammer. Det har bl.a. betydende stigende medlemstal trods coronanedlukningen. Den senere tid har bl.a. budt på en opgradering af omklædningsrummene og opførslen af et nye fitnesscenter. De mange frivillige arbejder både for selve fodbolden og for at skaffe midler til klubben. Bl.a. med udlejning af telte og pølsevogn via støttegruppen "Boldklubbens venner". og som hjælpere på Midtfyns Festivalen og gennem støttegruppen. Klubben har stor fokus på det sociale, og der laves opstartsarrangementer for alle holdene, hvor pølsevognen også er i spil ligesom den er det ved hjemmekampe. I seniorafdelingen styrkes det sociale bl.a. ved at herrerne og kvinderne jævnligt træner sammen.

Klubben har i 2021 bl.a. afviklet DBU Fyns Store Børnedag, hvor et hav af børn og forældre var samlet. Man har desuden fejret klubbens 80 års fødselsdag på behørig vis med hoppeborg, helstegt pattegris og dansefest. Fodboldklubben er desuden en af de få, der har en - endda stor - overrepræsentation af kvinder i bestyrelsen.


Tarup/Paarup IF
Klubben brugte coronanedluknignen aktivt på flere fronter. På "administrationsgangene" blev en ny hjemmeside lanceret og administrationssystemet KlubOffice gennemgik en større oprydning og opdatering. Begge baseret på DBU's IT-klubpakken. På "fodboldsiden" blev spillerne holdt i gang via bl.a. online træningsøvelser. Klubben blev desuden den første til at afvikle et C1-trænerkursus delvist online i samarbejde med DBU Fyn. Som led i og forberedelse til udrulningen af DBU's nye børnestrategi i klubben tilknyttede man som noget nyt en Børne- og ungdomsudviklingstræner, der arbejder på tværs af holdene. Klubbens pigeindsats har desuden båret frugt, og man har nu fået pigefodbolden tilbage i TPI - og flere og flere kommer til. Det er bl.a. sket gennem flere klubudviklingsforløb med en DBU Fyn-klubrådgiver, via DBU's Pigeraket og ved inddragelse af de to lokale skoler. Også hos de allermindste er der sket stor fremgang efter tilbuddet Happy Feet (også kaldet Bold & Bevægelse) henvendt til før-skol-børn blev startet op. Succensen i børne- og ungdomsafdelingen er båret af bl.a. hele 15 nye frivillige, som det er lykkedes klubben at engagere. Samlet bonner klubbens tiltag konkret ud i en massiv medlemstilvækst, der i perioden 1/3-21 til 17/8-21 lød på hele 139 flere spillere, der også tæller en række "hjemvendte" kvindespillere. I perioden 1/3-11/9 ramte man desuden en milepæle i klubben med hele 200 nye indmeldelser på de lidt over seks måneder. Klubben har i år afviklet en lang række aktiviteter, herunder trænerkurser, fodboldcamps, Store Børnedag og meget mere. Også på facilitetsiden er der nye ting i støbeskeen med bl.a. nye toiletforhold og materialeskur. 


FC Kurant
Til trods for corona-nedlukningen har klubben formået at fastholde størstedelen af sine medlemmer. Det er sket både på baggrund af en stærk klubkultur og initiativer af forskellig vis, bl.a. en konkurrence der udfordrede medlemmerne på at holde sig i form. Generelt er der masser af aktivitet i klubben. Her kan nævnes opstartstævnet Kurant Cup for børn og unge - vel at mærke selvom klubben ikke har en børneafdeling. Her var flere end 140 børn og deres trænere og forældre samlet og hvor det sociale er i fokus. Desuden er klubben vært for et stort seniorstævne, der altid afvikles første weekend i januar med deltagere fra hele landet. Klubben har desuden fokus på uddannelse, og tilbyder bla. alle spillerne at komme på dommerkursus med henblik på dels at afhjælpe klubbens egne udfordringen og bidrage til dommerrekrutteringen til fynsk fodbold mere generelt. Også uden for klubbens egne arealer er de frivillige aktive, og tjener penge til klubben som hjælpere til lokale virksomheders arrangementer. Det hele kræver en stor mængde frivillige og klubben gør en dyd ud af at påskønne og anerkende de frivillige - bl.a. via klubbens sociale medier og til arrangementer. Generelt hersker der en positiv stemning i klubben baseret på det sociale sammenhold, som også går på tværs af herre- og kvindeafdelingen. Det ses også på medlemssiden, hvor tilgangen bl.a. har betydet at man i år også kunne tilmelde et kvinde 9-mandshold. Klubben er desuden meget aktiv på Facebook, hvor man bl.a. kan se videoklips fra kampene filmet med klubbens VEO-kamera, interviews med "Man of the Match", og se vinderen af "månedens spiller".

Hvordan og hvornår kåres en vinder? 
Blandt de tre nominerede udvælger en jury vinderen, der kan bryste sig af tiltlen som Årets Fynske Fodboldklub.

Vinderen offentliggøres ved Fynsk Fodbold Award d. 29. oktober.

Med prisen følger foruden hæderen en præmiesum på kr. 25.000,-. fra Albani Fonden.

De to øvrige finalekandidater vil begge modtage et gratis trænerkursus. 

Se mere om prisen her.