1.789 færre fynske fodboldspillere end året før. Det er den barske realitet, når man kigger de nye fynske medlemstal igennem. 

- Det er vi selvfølgelig rigtigt ærgerlige over at kunne konstatere, men samtidig er vi ikke overraskede over, at vi har registreret et fald. Det var forventeligt efter et år, hvor fodbolden har været sat på pause af flere omgange og livet i klubberne som følge heraf har været på meget lavt blus, fortæller DBU Fyns formand Bjarne Christensen.

Stort fald blandt børnene - men lys i horisonten
Særligt blandt børn i alderen 7-12 år ses et markant fald, og det er noget, der bekymrer den fynske fodboldformand.

- Der er så mange positive afledte effekter af at spille fodbold i forhold til sundhed, social trivsel osv., som er en vigtig del af et barns opvækst. Derfor er det selvfølgelig drønærgerligt, at så mange børn er stoppet med fodbolden sidste år. Vi skal lægge os i selen for, sammen med klubberne, at få så mange af dem som overhovedet muligt tilbage ind i fodboldklubbens givende fællesskab.

Der er da også optimisme at spore hos formanden:

- Gennem vores 10 fynske formandsklubber har vores klubrådgivere i marts inviteret alle de fynske fodboldklubber til en dialog om genstart af fodbolden. Her meldte de fleste klubber, at de allerede på daværende tidspunkt oplevede, at mange af de udmeldte børnemedlemmer var vendt tilbage, så snart fodbolden åbnede igen.

Som en del af genstartsindsatsen tilbyder DBU Fyn klubberne et gratis opstartsevent kaldet Store Børnedag, der skal være med til at kickstarte børnefodbolden. 19 klubber har i skrivende stund booket den.

Administrationen har desuden været i telefonisk kontakt med nogle af de klubber, der har registreret størst frafald i medlemmer, og her nævnes udmeldelser grundet corona og oprydning i klubbernes medlemsdatabase, som de hyppigste årsager til det nedadgående medlemstal. 

Ny børnestrategi skal give grobund for endnu flere børn i dansk fodbold
Udover de lokale fynske initiativer er der på nationalt plan gennem det seneste halvandet år blevet arbejdet på en ny børnestrategi for dansk fodbold, som DBU's bestyrelse endeligt godkendte tilbage i januar 2021.

- Med strategien sætter vi i højere grad fokus på det enkelte barns muligheder for og rettigheder til at få gode fodboldoplevelser. Der skal selvfølgelig være plads til kamp og sejrer. Konkurrencen er et grundelement i fodbold. Men, vi skal i højere grad blive bedre til at måle vores succes i børnefodbolden på, hvordan de enkelte børn udvikler sig - uanset deres fodboldmæssige udgangspunkt - fremfor, hvor godt placeret holdet er i en given række, fortæller Bjarne og fortsætter:

- Sammen med de mange initiativer der følger i kølvandet over de kommende år, tror vi på, at det kan hjælpe os til i samarbejde med klubberne at udvikle endnu bedre børnemiljøer i klubberne. Børnemiljøer der er attraktive for flere børn, uanset deres fodboldkunnen, og som kan medvirke til at flere spiller fodbold og forbliver medlemmer i fodboldklubben. Det er ambitionen, og der venter os en spændende rejse. 

Fremgang blandt dem på 40 og ældre
Mens børne- og ungdomsfodbolden baseret på medlemstallene har lidt en knæk, ser det anderledes positivt ud for aldersgrupperne 40-59, 60-69 og 70+. Her er der fremgang i alle kategorierne for både herrer og kvinder, bortset fra kvinder i kategorien 60-69, hvor der ses et lille fald på i alt 6 spillere.

- Det er en tendens, vi faktisk har set gennem de senere år. Det er yderst positivt, at den - i fodboldmæssig forstand - ældre halvdel i stigende grad tager fodbolden til sig som en god og givende motionsform. Jeg er overbevist om, at det er det direkte resultat af at flere og flere klubber udbyder Fodbold Fitness og Motionsfodbold for mænd. Det er aktiviteter vi støtter dem med at opstarte via Bevæg Dig For Livet-samarbejdet med DGI, lyder det fra Bjarne Christensen.


Ros til de frivillige
2020 har på alle måder været et svært fodboldår, men trods de svært betingelser med omskiftelige retningslinjer for fodbolden er det lykkedes at afvikle fodbold på såvel træningsbanerne som kampbanerne, når der har været mulighed for det. Det er noget, der er blevet bemærket.

- Jeg må sige, at jeg har stor respekt for det gå-på-mod, jeg har oplevet og hørt om fra de frivillige i de fynske fodboldklubber. De har virkelig lagt sig i selen for at skabe fodboldoplevelser for deres medlemmer, selvom de skulle forholde sig til mange og omskifteligt udmeldinger, fortæller Bjarne, inden han runder af:

- Det er virkelig imponerende at opleve, hvordan de har arbejdet med det og henvendt sig til os hos DBU Fyn med en konstruktiv tilgang til at løse udfordringerne. Uden den tror jeg vi havde set et endnu større frafald blandt de fynske fodboldspillere, afslutter Bjarne.

Sådan ser udviklingen for de fynske medlemstal ud - set i forhold til året før:

Alder (køn) 2021 2020 Udvikling
0-6 (piger)  250 240 10
0-6 (drenge) 1.491 1.610 -119
7-12 (piger) 1.402 1.631 -229
7-12 (drenge) 5.778 6.596 -818
13-18 (piger) 1.225 1.496 -271
13-18 (drenge) 4.354 4.609 -255
19-24 (herrer) 789 820 -31
19-24 (kvinder) 3.266 3.484 -218
25-39 (kvinder) 705 648 57
25-39 (herrer) 3.734 3.844 -110
40-59 (kvinder) 310 275 35
40-59 (herrer) 2.501 2.441 60
60-69 (kvinder) 28 20 8
60-69 (herrer) 626 569 57
70+ (kvinder) 4 10 -6
70+ (herrer) 306 265 41
Total 26.769 28.558 -1.789


Nedenfor finder du de fynske medlemstal fordelt på klubber: