MENU

Spillere, certifikater og holdkort...hvad er op og ned?

Der er en række administrative og reglementsmæssige forhold man skal være opmærksom på, når man skal sikre sig lovlige spillere. Vi giver her et nærmere indblik i dem.


____________________________________________________________

Godkendt spiller er IKKE lig spilletilladelse

Når en ny spiller oprettes i KlubOffice, sendes han/hun automatisk til godkendelse hos DBU Fyn. Det sker udelukkende for at tjekke, om spilleren i forvejen findes i systemerne. I så fald laver vi en sammensmeltning for at undgå dobbeltoprettelser.

Godkendelsen har altså intet med spilletilladelse at gøre!

Man kan, når man får en ny spiller, undgå hele godkendelsesprocessen ved at søge spillercertifikatet direkte i den anden klub, uden at oprette spilleren først. Det gør man i KlubOffice-menuen Personer > Medlemmer > Spillercertifikater. Når den anden klub accepterer, flytter spillerens spillercertifikat, og alle hans/hendes oplysninger direkte over i den nye klubs KlubOffice.

Spilletilladelse kan man kun sikre sig ved at have spillerens spillercertifikat (eller spillererklæring hvis spilleren ikke har spillet i en anden klub indenfor de seneste 30 måneder).

Spillere på holdkort
På holdkort kan vælges alle spillere, der er blevet godkendt som fodboldspillere, som beskrevet ovenfor. Der er med andre ord ikke en spærring, selv om klubben ikke ligger inde med spillerens spillercertifikat. Det betyder, at klubben/træneren selv skal være opmærksom på, hvorvidt man rent faktisk har spillerens spilletilladelse (spillercertifikat eller spillererklæring).

Klubben har dog mulighed for manuelt at spærre spillere fra holdkort og angive en årsag, som træneren kan se. Det gøres på det enkelte medlem i KlubOffice.

Hvad med indmeldte spillere uden elektronisk spillercertifikat?
Indmeldte spillere, der har været i klubben siden før det elektroniske spillercertifikat blev indført (i sommeren 2014), skal man IKKE have elektroniske certifikater for. Man skal med andre ord ikke foretage sig yderligere i forhold til disse spillere. 

Hvis en af disse spillere flytter klub, dannes i den forbindelse et elektronisk spillercertifikat ved, at den nye klub via KlubOffice ansøger om at få det fra klubben.

Hvis man får en ny indmeldelse, skal man enten hente spillercertifikat eller -erklæring. Det gælder også, hvis spilleren blot har været udmeldt af klubben og melder sig ind igen uden at have spillet i andre klubber. I det tilfælde skal indhentes en spillererklæring, da det er klubbens sikkerhed for, at det spilleren fortæller er korrekt, så klubben i modsat fald har handlet i god tro. 

Turneringsreglement og spilletilladelse
Det er dog ikke kun administrative forhold som ovenfor, der er afgørende for, om en spiller kan benyttes lovligt.

Der en række reglementsmæssige ting, man også skal være OBS på, bl.a. disse:
HUSK, hvis I er i tvivl, så tøv ikke med at kontakte os: info@dbufyn.dk, 66178218

Log ind