MENU

Knap 29.000 fynske fodboldspillere i 2016

De fynske medlemstal for 2016 viser en mindre tilbagegang. Bag tallene gemmer sig både gode og mindre gode fortællinger.

De samlede medlemstal for de fynske klubber er nu tikket ind, og de viser følgende udvikling i forhold til sidste år.
Medlemsudvikling

Børn 0-12 år Unge 13-18 år Unge 19-24 år Voksne 25-59 år Senior 60+   

Damer Herrer Damer Herrer Damer Herrer Damer Herrer Damer Herrer  Total 
Medlemstal 2016 2162 8443 1765 5458  696 3429  861 6077  23  666   29580
Medlemstal 2017 1844 8494 1613 5257  646 3291  781 6265  31  771  28993
Medlemsudvikling -318 51 -152 -201  -50 -138  -80 188  105  -587
Pige/kvindefodbolden går tilbage
Tallene viser desværre, at piger/kvinder går tilbage i de fleste alderskategorier. Kun for 60+ er der fremgang. Samlet går pigerne/kvinderne tilbage med 592 medlemmer.

- Der er selvfølgelig både en ærgerlig og skuffende udvikling. Det bevidner behovet for, at vi i samarbejde med klubberne øger fokussen på og indsatsen for pigefodbolden på Fyn. Der er masser af piger og kvinder rundt om på Fyn, som ikke spiller fodbold, og derfor er potentialet stort. Vi vil og skal kunne gøre det bedre sammen, fortæller DBU Fyns formand Bjarne Christensen og uddyber:

- Vi er klar til at hjælpe klubberne med at sætte fokus på pige/kvindefodbolden. Vi har bl.a. pigeraketten, som er en fremragende event til at rekruttere piger, og i de kommende år sætter vi fokus på før-skole-fodbold med henblik på at få bl.a. pigerne til at starte til fodbold tidligere, så de tidligt bliver glade for spillet og fortrolige med den lokale fodboldklub. Ligeledes tilbyder vi via vores klubrådgivere og konsulenter klubberne hjælp til at sætte fokus på og strukturere arbejdet med pigerne. Undersøgelser viser, at pigerne skal tages alvorligt i klubberne og tilbydes gode forhold og trænere, hvis man vil fastholde dem. 

Flere mænd i de ældste aldersgrupper spiller fodbold
På den mere lyse side viser tallene, at flere mænd i alderen 25-59 år spiller fodbold i en fynsk klub. Det gælder også for de ældste i kategorien 60+.

- Det er glædeligt, at fodbolden stadig har godt fat i disse aldersgrupper, og at fortsat flere tørner ud på banerne. Det skyldes nok en kombination af, at vi generelt holder os friskere længere, og at vi i DBU Fyn sammen med klubberne i stigende grad tilbyder Fodbold Fitness/motionsfodbold og fleksible turneringstilbud, som f.eks. vores 7-mandsstævner. Det passer godt ind i tidens ånd,
forklarer Bjarne Christensen.

Fastholdelse af teenagere fortsat en udfordring
De seneste år har man i DBU-regi sat fokus på teenagemiljøer og -træning. Desværre synes indsatsen ikke tilstrækkelig til, at man har kunnet knække kurven med faldende medlemstal blandt de unge.

- Vi arbejder ufortrødent videre, og jeg ved, at også mange klubber har fokus på teenagerne. Men det er det lange seje træk, der skal til. Omvendt kan man som klub skabe gode teenagemiljøer med relativt simple indsatser. Ofte er det et spørgsmål og at ville og prioritere det, forklarer Bjarne og fortsætter:

- Klubberne kan få hjælp til det arbejde af vores konsulent Jeppe Jensen, som har fokus rettet mod netop teenagefastholdelse i klubberne.


Se medlemstal for de fynske klubber her.

Få hjælp til medlemsrekruttering og -fastholdelse
Arbejdet med at rekruttere og fastholde medlemmer kræver en fokuseret indsats. De fynske klubber er dog godt hjulpet på den konto. Hos DBU Fyn har vi nemlig en række personer, som kan hjælpe:
  • Klubrådgivere - se mere her
    Hjælp til generel medlemsrekruttering og fastholdelse
  • Visionskonsulenter - se mere her
    Hjælp til målgrupperne voksenmotionister og teenagere
Tøv ikke med at kontakte dem. Det er helt uforpligtende.Log ind