MENU

B&U-konsulent gav fornyet optimisme i Stenstrup IF

Stenstrup IF har formået at opbygge en stærk børne- og ungdomsafdeling. Det skyldes en målrettet indsats og hjælp fra en B&U-konsulent fra DBU Fyn. Vi har taget en snak med klubbens børneformand Dorte Nielsen Rummelhoff om, hvorfor de valgte at tilknytte en B&U-konsulent og hvad det har betydet for klubben.


____________________________________________________________

Hvorfor har I valgt at få en B&U konsulent?

- For ca. 10 år siden besluttede den daværende fodboldformand og ungdomsformand, at vi ville skabe en klub, hvor der var masser af børn  og unge mennesker på vores baner. Den skulle emme af liv.

- Vi ville lokke de unge spillere til klubben ved at tilbyde dem god træning fra uddannede trænere. Derfor gik vi i gang med at uddanne vores trænere via B1-kurser, og samtidig udviklede vi en rød tråd i strukturen omkring træningen. Alt dette forløb efter planen, fordi vi var heldige at have stor opbakning fra trænerne til projektet. Mens vi fik styrket mange aspekter at træningen, såsom indførelse af HAK-princippet, stationstræning, en bold til hver osv., havde vi svært ved at få prioriteret i træningen, så vi var sikre på, at de enkelte årgange fik trænet lige nøjagtigt det, der var det der passede bedst til deres udvikling.

- Samtidig havde vi udfordringer med at komme videre i forhold til at få lavet den røde tråd for hele klubben. Generelt havde vi svært ved at få det hele op i helikopterperspektiv og få samlet alle tråde og af den vej få prioriteret, hvad der var det vigtigste både på klubniveau, på trænerniveau og på spillerniveau. Vi manglede overblik over vores udviklingsprojekt, og derfor var det et kærkommen input, da vi fik at vide, at der var mulighed for at få en Børne- og Ungekonsulent fra DBU Fyn ud og hjælpe os med netop disse ting.

Hvilke arbejdsopgaver hjælper B&U-konsulenten jer med?
- Vi startede med fokus på den råde tråd for hele klubben, men John (B&U-konsulenten, red.) syntes, at vi selv her var kommet rigtig langt, og vi blev hurtige enige om, at den kunne vi selv godt fortsætte. Men han har under hele forløbet jævnligt deltaget på vores ledermøder og hver gang forstået at stikke lidt til os og sørge for, at vi ser tingene fra flere sider - uden at vi glemmer, at vi er en fodboldklub. Bl.a. har han forbedret vores MUS-samtaler med trænerne og hjulpet os med at få ordnet trænerkontrakterne, så trænerne binder sig for længere perioder, og vi får kontinuitet.

- Kræfterne er i stigende grad blevet brugt på banerne, hvor John skulle gå ind i udviklingen/uddannelsen af vores trænere. Hans positive og rolige tilgang til vores trænere passede perfekt til dem, og alle trænerne kommer efter en samtale med John hver gang ud med en styrket tro på, at de er gode trænere, og at de er på rette vej. Det tror jeg skyldes Johns store viden og tydelige kompetencer, hvad angår fodboldtræning. Derfor er der ingen af vores trænere, der stiller spørgsmålstegn ved Johns råd og anbefalinger. Stille og roligt er alle trænere begyndt at arbejde i samme retning på trods af meget forskellige kompetencer og vidt forskellige trænerniveau og erfaring.

Hvad har det betydet for klubben at få en B&U-konsulent?
- John startede hos os samtidig med , at vi gik en rigtig svær tid i møde. Vores lokale skole blev slået sammen med den nærliggende skole, og alle 0-3 klasser skulle nu gå i skole på den anden skole. Herved blev hele fundamentet for vores ungdomsafdeling revet væk under os. John hjalp os med ideer til, hvordan vi kunne begynde at samarbejde både med de nærliggende klubber men også med skolen. Og han blev ved med at give os troen på, at det vi gjorde var det rigtige, og at vi var på rette vej. Der er aldrig negative tanker fra hans side af. Dette betyder, at det faldende medlemstal fra sidste år igen er vendt, og vi i stedet oplever tilgang og en fornyet optimisme i klubben.

Vil du anbefale andre klubber, at få en B&U konsulent og har du i så fald gode råd til dem?
- Vi vil helt klart anbefale andre klubber at få en B&U-konsulent. Men klubber der søger om en B&U-konsulent skal have et ønske om at udvikle klubben, og det er vigtigt, at der er en ledelse der vil samarbejde omkring det. Samtidig skal de have trænernes opbakning. Konsulenten kommer ikke med udviklingen. Det er klubben selv, der skal have ønsker og ideer samt villigheden til at lægge de kræfter i, der skal til for at komme videre. Så kan konsulenten med sin professionelle viden og tilgang hjælpe klubben i den retning, den ønsker, afrunder Dorte.

Søg om B&U-konsulent nu
Har I også et ønske om at udvikle og styrke jeres klub på børne- og ungdomssiden har I nu muligheden for at søge om at få tilknyttet en B&U-konsulent. B&U-konsulenten kan bidrage med 100 eller 200 timers hjælp pr. år.

Ansøgningsfristen er 18. oktober.

Læs mere om B&U-konsulenter og hvad de kan bidrage med her.

Log ind