Ungdomsstruktur - foråret 2021

Dommere
Se hvilke rækker DBU Fyn tilsiger dommere og hvilke rækker klubberne selv skal påsætte her. 
Lokaldommere, som har bestået DBU grundkursus, eller har gennemgået kamplederkurset, må dømme alle kampe, hvor klubben selv skal sørge for dommer.

U13 drenge og piger 8M - Årgang 2008
Afvikles i turneringsform (enkeltturnering)
Holdene tilmeldes én gang til efteråret og én gang til foråret
Spilletid 2x30 minutter
Banestørrelse 68,00x52,5 meter
Målfelt 25x8 meter
Målstørrelse 5x2 meter 
Boldstørrelse 4 
U14 drenge og piger 8M - Årgang 2007
Afvikles i turneringsform (enkeltturnering)
Holdene tilmeldes én gang til efteråret og én gang til foråret      
Spilletid 2x30 minutter
Banestørrelse 68,00x52,5 meter
Målfelt 25x8 meter
Målstørrelse 5x2 meter 
Boldstørrelse 4 
U14 drenge og piger 11M - Årgang 2007
Afvikles i turneringsform (enkeltturnering)
Holdene tilmeldes én gang til efteråret og én gang til foråret
Spilletid 2x35 minutter
Der spilles efter spilleregler for 11M fodbold - fællesbestemmer
Herudover henvises også til fodboldloven
Boldstørrelse 4 
U15 drenge og piger 8M - Årgang 2006
Afvikles i turneringsform (enkeltturnering)
Holdene tilmeldes én gang til efteråret og én gang til foråret      
Spilletid 2x30 minutter
Banestørrelse 68,00x52,5 meter
Målfelt 25x8 meter
Målstørrelse 5x2 meter 
Boldstørrelse: Piger 4. Drenge 5
U15 drenge og piger 11M - Årgang 2006
Afvikles i turneringsform (enkeltturnering)
Holdene tilmeldes én gang til efteråret og én gang til foråret      
Spilletid 2x35 minutter
Der spilles efter spilleregler for 11M fodbold - fællesbestemmer
Herudover henvises også til fodboldloven
Boldstørrelse: Piger 4. Drenge 5
U16 drenge 8M - Årgang 2005
Afvikles i turneringsform (enkeltturnering)
Holdene tilmeldes én gang til efteråret og én gang til foråret      
Spilletid 2x30 minutter
Banestørrelse 68,00x52,5 meter
Målfelt 25x8 meter 
Målstørrelse 5x2 meter 
Boldstørrelse 5
U16 drenge 11M - Årgang 2005
Afvikles i turneringsform (enkeltturnering)
Holdene tilmeldes én gang til efteråret og én gang til foråret      
Spilletid 2x40 minutter
Der spilles efter spilleregler for 11M fodbold - fællesbestemmer
Herudover henvises også til fodboldloven
Boldstørrelse 5
U16 piger 8M - Årgang 2005
Afvikles i turneringsform (enkeltturnering)
Holdene tilmeldes én gang til efteråret og én gang til foråret      
Spilletid 2x30 minutter
Banestørrelse 68,00x52,5 meter
Målfelt 25x8 meter 
Målstørrelse 5x2 meter 
Boldstørrelse 5.  
U16 piger 11M - Årgang 2005
Afvikles i turneringsform (enkeltturnering)
Holdene tilmeldes én gang til efteråret og én gang til foråret      
Spilletid 2x40 minutter
Der spilles efter spilleregler for 11M fodbold - fællesbestemmer
Herudover henvises også til fodboldloven
Boldstørrelse 5. 
U17 drenge 8M - Årgang 2004
Afvikles i turneringsform (enkeltturnering)
Holdene tilmeldes én gang til efteråret og én gang til foråret      
Spilletid 2x30 minutter
Banestørrelse 68,00x52,5 meter
Målfelt 25x8 meter 
Målstørrelse 5x2 meter 
Boldstørrelse 5
U17 drenge 11M - Årgang 2004
Afvikles i turneringsform (enkeltturnering)
Holdene tilmeldes én gang til efteråret og én gang til foråret      
Spilletid 2x40 minutter
Der spilles efter spilleregler for 11M fodbold - fællesbestemmer
Herudover henvises også til fodboldloven
Boldstørrelse 5
U18 piger 8M - Årgang 2003-2004
Afvikles i turneringsform (enkeltturnering)
Holdene tilmeldes én gang til efteråret og én gang til foråret      
Spilletid 2x30 minutter
Banestørrelse 68,00x52,5 meter
Målfelt 25x8 meter 
Målstørrelse 5x2 meter 
Boldstørrelse 5. 
U18 piger 11M - Årgang 2003-2004
Afvikles i turneringsform (enkeltturnering)
Holdene tilmeldes én gang til efteråret og én gang til foråret      
Spilletid 2x40 minutter
Der spilles efter spilleregler for 11M fodbold - fællesbestemmer
Herudover henvises også til fodboldloven
Boldstørrelse 5. 
U19 drenge 11M - Årgang 2002-2003
Afvikles i turneringsform (enkeltturnering)
Holdene tilmeldes én gang til efteråret og én gang til foråret      
Spilletid 2x45 minutter
Der spilles efter spilleregler for 11M fodbold - fællesbestemmer
Herudover henvises også til fodboldloven
Boldstørrelse 5

DIVERSE

Pokalturnering:
Se datoplanen her
 

Spilleregler i 8M
Der er udarbejdet spilleregler for 8M
Dem kan du se her.

 * Regler/anbefalinger

Hold der er bagud med tre mål, må sætte én ekstra spiller på banen. Ved reducering, så holdet er bagud med mindre end tre mål, tages én spiller ud igen. Hvis holdet er bagud med seks mål, kan det have to ekstra spillere på banen. BÆMÆRK GÆLDER KUN 8M.

  • Dispensationer I samtlige ungdomsrækker - ældre end U12:   

§ 8.2 I rækker for Børn og Ungdom gælder klassetrinsreglen (gælder til og med 9. klasse),der giver mulighed for – uden at der skal ansøges herom - at benytte spillere født i årgang ældre end den pågældende aldersklasse, såfremt der for de pågældende over for DBU Fyn på forlangende ved hjælp af skoleklasseliste kan dokumenteres klassetrinsfællesskab med spiller(e) fra samme hold, der opfylder aldersgrænsen.

§ 8.3 I rækker for Drenge Ungdom må – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom - deltage piger, der må være op til ét år ældre end aldersgrænsen angiver.

§ 8.4 I rækker for Ungdom er der mulighed for – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom - at benytte et begrænset antal spillere født i sidste kvartal af årgangen ældre end den pågældende aldersklasse. Det er en forudsætning at spillerne fremgår af holdkortet med angivelse af deres fulde fødselsdata. Begrænsningen ligger i, at antallet af spillere, der benyttes efter ovenstående sammen med de spillere, hvortil der efter § 8.5 gennem ansøgning opnås dispensation fra aldersgrænserne, per kamp ikke må overstige 2 i 8M og 3 i 11M.

§ 8.5 Dispensation til i Ungdom og Børn at kunne benytte navngivne spillere, der ikke opfylder aldersgrænserne, - udover det i § 8.1 til 8.4 tilladte, - kan kun opnås efter begrundet ansøgning. Samtidig med en imødekommelse afgøres om og i givet fald hvilke sportslige konsekvenser, der er knyttet til tilladelsen. En given tilladelse gælder kun pågældende klub og pågældende turneringsår – ønsker en klub ikke at gøre brug af den i hele turneringsåret, skal dette meddeles DBU Fyn skriftligt og inden første kamp i pågældende turneringshalvår. 

Spillernes fødselsdato (måned og år) skal fremgå af holdkortet. 

I forbindelse med klubskifte tager spilleren IKKE dispensationen med til den nye klub - der skal søges på ny. Ansøgningen behandles ikke før den nye klub har modtaget spillerens certifikat. 

Bemærk der gælder andre dispensationsregler i den fælles turnering med DBU Jylland. Se her.

* Genbrug af spillere

§ 19.7 Det er tilladt frit at genbruge op til 3 spillere indenfor samme aldersgruppe i alle ungdomsrækker, der spiller 11M, og op til 2 spillere indenfor samme aldersgruppe i alle ungdomsrækker, der spiller 8M.
Ved frit forstås, at benyttelsen ikke har sportslige konsekvenser for nogen af holdene og at reglerne om op- og nedrykning af spillere mellem hold (spilles fri), samt om ikke at måtte deltage i mere end en kamp pr. spilledag, ikke er gældende.

* Fleksibel spilleform

I alle 11M ungdomsrækker spilles der med fleksibel spilleform på laveste niveau. Fleksibel spilleform betyder, at et hold kan meddele modstanderholdet, at en 11M kamp skal spilles som 9M, hvis henvendelse herom sker senest 2 timer inden kampen. Det anmodende hold kan højest stille med 10 spillere, da de ved flere spillere kunne have spillet 11M, mens det andet hold fortsat kan stille med 14 spillere. Kampen skal afvikles efter de regler, der er gældende for en 11M kamp. De eneste forskelle er, at målene trækkes frem til straffesparksfeltets kant og der på de to hold er 9 spillere på banen i stedet for 11.

* Hjørnespark

I 11M kampe for U15 Piger og yngre tages hjørnespark fra et punkt på mållinjen 9,15 meter fra hjørneflaget

Kim_2015_3.jpg
Ungdomskoordinator Kim Hansen
Kontakt Kim for spørgsmål om ungdomsfodbold 63115991