Generelt

Deltagerne skal være fyldt 15 år på spilletidspunktet. 
Ingen klub kan deltage med mere end et hold i Albaniserien.

Oprykningsberettigede fra Albaniserien, Serie 1: 
Oprykningsberettiget er de klubber, der ikke har eller i den nærmest foregående turnering har haft nedrykkede hold i nærmest overliggende seniorrække. 
Nytilmelding af hold kan ske til Serie 1 og Serie 2. 
Lokal-dommer, som har bestået DBUs dommergrundkursus, eller har gennemgået kamplederkurset, må dømme alle kampe, hvor klubben selv skal sørge for dommer. 
Propositionerne for hver turnering afgøres af DBU Fyns seniorudvalg efter tilmeldingsfristens udløb og meddeles alle klubber inden turneringen starter. 
Oprykningskampe afvikles som anført under “Lodtrækning til ordinære oprykningskampe”. 
Fynsmestre (max. 17 spillere pr. hold) tildeles en nål med årstal og rækkebetegnelse.

I rækken Serie 2 kan kampe afvikles som 9M kampe.
Anmodende klub skal meddele modstander ønsket senest 2 timer før kampstart.  
Kampen afvikles herefter som 9M kamp med samme regler som ved en 11M kamp, Målene trækkes frem til kanten af straffesparksfeltet. 
Den anmodende klub må i dette tilfælde maksimalt stille med 10 mand. 

Albaniserien 
Består af én pulje med 8 hold. Kan dog udvides til 9 hold såfremt, der i foregående sæson har været 2 nedrykkere fra Kvindeserie Vest.
Spiller en dobbeltturnering. 
DBU Fyn fastsætter spilledato og -tidspunkt. 
Ved turneringens afslutning rykker det bedst placerede oprykningsberettigede hold op i Kvindeserie Vest.
Ved turneringens afslutning rykker de 2 lavest placerede hold ned i Serie 1. 
DBU Fyn tilsiger dommer. 


Serie 1 
Består af de til rækken tilmeldte hold. 
Endelig afviklingsform offentliggøres efter holdtilmelding og meddeles klubberne inden sæsonstart
DBU Fyn fastsætter spilledato og -tidspunkt. 
Ved turnerings afslutning rykker de to bedst placerede oprykningsberettigede hold op i Albaniserien.
Øvrige hold skal nytilmeldes.
DBU Fyn tilsiger dommer.


Serie 2
 
Består af de til rækken tilmeldte hold. 
DBU Fyn fastsætter seneste spilledato. 
Den arrangerende klub tilsiger dommer. 
Ved turneringens afslutning skal alle hold nytilmeldes


Senior 7:7 
Udskrives i et niveau 
DBU Fyn fastsætter seneste spilledato. 
Den arrangerende klub tilsiger dommer. 
Spilletiden er 2 x 35 min.
For hver 3 mål et hold kommer bagud, må der indsættes en ekstra spiller.


Særlige forhold

Såfremt der i en turneringshalvdel er to nedrykkere fra Kvindeserie Vest, vil antallet af hold til den efterfølgende sæson i Kvinde Albaniserien være på 9. 

I den sæson hvor der er deltagelse af 9 hold, vil der efter turneringsafslutning skulle spilles en kvalifikationskamp mellem nummer 7 i Albaniserien og nummer 2 i Serie 1. 
Vinderen af kvalifikationskampen indplaceres i Albaniserien. Taberen indplaceres i Serie 1.
Kampen udgår dog såfremt der ikke er nogen nedrykker fra Kvindeserie Vest i samme halvsæson. Begge hold indplaceres i dette tilfælde i Albaniserien. 

Suspendering af nedrykning fra Albaniserien
Såfremt der ikke er nogen nedrykker fra Kvindeserie Vest suspenderes den ene nedrykning fra Albaniserien, således at det kun er nummer 8, der rykker ned. Dette kun ved deltagelse af 8 hold i puljen.
Ved deltagelse af 9 hold i puljen vil det være nummer 8+9, der rykker ned, og kvalifikationskamp mellem nummer 7 fra AS og nummer 2 fra S1 suspenderes.  

Ekstraordinær op- og nedrykning. 
Ved turneringens afslutning kan forekomme ekstraordinær op-/nedrykning. 
Hvis klubber rykker ned i Albaniserien og de i forvejen har hold i pågældende række, rykker dette hold ekstraordinært ned og den ordinære nedrykning i den pågældende pulje suspenderes tilsvarende. 
Hvis en række, på grund af ekstraordinær op-/nedrykning eller af andre årsager, ikke kommer til at bestå af det i propositionerne angivne antal hold reguleres disse rækker ved ekstraordinær op-/nedrykning efter bestemmelser fastsat af DBU Fyns bestyrelse.

Lau3.jpg
Seniorkoordinator Lau Krogshede
Kontakt Lau for spørgsmål vedr. seniorfodbold 63115999