Struktur - Herre Senior

Generelt

Deltagerne skal være fyldt 16 år på spilletidspunktet. 

Ingen klub kan deltage med mere end et hold i henholdsvis Albaniserien og Serie 1.
Ingen klub kan deltage med mere end to hold i Serie 2. 

Oprykningsberettigede fra Albaniserien, Serie 1, Serie 2 og Serie 3: 
Oprykningsberettiget er de klubber, der ikke har eller i den nærmest foregående turnering har haft nedrykkede hold i nærmest overliggende seniorrække. 

Nytilmelding af hold kan kun ske til Serie 4 og Serie 5. 

Oprykningskampe afvikles som anført under “Lodtrækning til ordinære oprykningskampe”. 

Fynsmestre modtager vandrepokal, 10 kasser øl fra Albani samt nål med årstal og rækkebetegnelse (max. 17 spillere pr. hold).

Serie 4.2 og Serie 5 (2. turneringshalvdel) spilles der om puljemesterskab og 3 kasser øl fra Albani.

Lokal-dommer, som har bestået DBUs dommergrundkursus, eller har gennemgået kamplederkurset, må dømme alle kampe, hvor klubben selv skal sørge for dommer. Se listen her.

Propositionerne for hver turnering afgøres af Seniorudvalget efter tilmeldingsfristens udløb og meddeles alle klubber inden turneringen starter.   

I Serie 5 kan kampene afvikles som 9M. Læs mere her.

Albaniserien 
Består af én pulje med 14 hold. 
Spiller en dobbeltturnering (ude/hjemme).
Vinderen af Albaniserien kåres som fynsmester.
DBU Fyn fastsætter spilledato og -tidspunkt. 
DBU Fyn tilsiger dommer og linjedommere. 
Ved turnerings afslutning rykker det bedst placerede oprykningsberettige hold op i Danmarksserien. 
De fire lavest placerede hold rykker ned i Serie 1.
Nedrykker(e) fra Danmarksserien indplaceres i Albaniserien i den efterfølgende sæson. 
Hvis dette resulterer i at antallet af hold overstiger 14, udvides antallet af nedrykkere i den efterfølgende sæson.

Serie 1 
Består af to puljer med hver 14-16 hold. 
Spiller en dobbeltturnering (ude/hjemme).
DBU Fyn fastsætter spilledato og -tidspunkt. 
DBU Fyn tilsiger dommer og linjedommere. 
Ved turneringens afslutning rykker de to bedst placerede oprykningsberettigede hold i hver pulje op i Albaniserien. 
De fire lavest placerede hold i hver pulje rykker ned i Serie 2.

Serie 2 
Består af fire puljer med hver 12-14 hold. 
Spiller en dobbeltturnering (ude/hjemme).
DBU Fyn fastsætter spilledato og -tidspunkt. 
DBU Fyn tilsiger dommer. 
Ved turneringens afslutning rykker de to bedst placerede oprykningsberettigede hold i hver pulje op i Serie 1. De tre lavest placerede hold i hver pulje rykker ned i Serie 3.

Serie 3 
Består i 1. turneringshalvdel af seks puljer med hver 12 hold, der spiller en enkeltturnering. 
Består i 2. turneringshalvdel af en Serie 3.1 og Serie 3.2, der spiller en enkeltturnering. 
DBU Fyn fastsætter spilledato og -tidspunkt. 
DBU Fyn tilsiger dommer. 

Efter 1. turneringshalvdel ombrydes puljerne til 2. turneringshalvdel således: 
Nr. 1-6 fra hver pulje indplaceres i Serie 3.1. 
Nr. 7-12 fra hver pulje indplaceres i Serie 3.2.
 
Serie 3.1

Består af tre puljer med hver 12 hold.
Puljeinddeling foretages ud fra geografiske hensyn samt placering i 1. turneringshalvdel.
Ved turneringens afslutning rykker de fire bedst placerede oprykningsberettigede hold i hver pulje op i Serie 2. 
Øvrige hold fortsætter i Serie 3.

Serie 3.2

Består af tre puljer med hver 12 hold.
Puljeinddeling foretages ud fra geografiske hensyn samt placering i 1. turneringshalvdel.
Ved turneringens afslutning rykker de fire lavest placerede hold ned i Serie 4.
Øvrige hold fortsætter i Serie 3.

Serie 4

Består i 1. turneringshalvdel af seks-otte puljer med hver 10-12 hold, der spiller en enkeltturnering. 
Består i 2. turneringshalvdel af en Serie 4.1 og Serie 4.2, der spiller en enkeltturnering. Nytilmeldte hold indplaceres i Serie 4.2. 
DBU Fyn fastsætter seneste spilledato.
DBU Fyn tilsiger dommer. 

Efter 1. turneringshalvdel ombrydes puljerne til 2. turneringshalvdel således:

Ved seks puljer i 1. turneringshalvdel: Nr. 1-6 fra hver pulje indplaceres i Serie 4.1. Øvrige hold indplaceres i Serie 4.2.

Ved syv puljer i 1. turneringshalvdel: Nr. 1-5 fra hver pulje indplaceres i Serie 4.1. Øvrige hold indplaceres i Serie 4.2.

Ved otte puljer i 1. turneringshalvdel: Nr. 1-4 fra hver pulje indplaceres i Serie 4.1. Øvrige hold indplaceres i Serie 4.2.

Serie 4.1

Består af tre puljer med hver 10-12 hold.
Puljeinddeling foretages ud fra geografiske hensyn samt placering i 1. turneringshalvdel.
Ved turneringens afslutning rykker de fire bedst placerede oprykningsberettigede hold i hver pulje op i Serie 3. 
Øvrige hold fortsætter i Serie 4.

Serie 4.2

Består puljerne af de til rækken tilmeldte hold.
Puljeinddeling foretages ud fra geografiske hensyn.

Serie 5 
Består i både 1. og 2. turneringshalvdel af de til serien tilmeldte hold inddelt geografisk i et passende antal puljer, der spiller en enkeltturnering. 
Fri tilmelding til både 1. og 2. turneringshalvdel. 
DBU Fyn fastsætter seneste spilledato. 
Den arrangerende klub tilsiger dommer.
Grundet fri tilmelding til Serie 4 er der ingen oprykning fra Serie 5.

Ekstraordinær op- og nedrykning
Ved turneringens afslutning kan forekomme ekstraordinær op-/nedrykning.
Hvis klubber rykker ned i Albaniserien, Serie 1 eller Serie 2 og de i forvejen har hold i pågældende række, rykker dette hold ekstraordinært ned og den ordinære nedrykning i den pågældende pulje suspenderes tilsvarende. 
 
Hvis en række, på grund af ekstraordinær op-/nedrykning eller af andre årsager, ikke kommer til at bestå af det i propositionerne angivne antal hold reguleres disse rækker ved ekstraordinær op-/nedrykning efter bestemmelser fastsat af DBU Fyns bestyrelse.

Opdateret: 17.02.20.

Lau3.jpg
Seniorkoordinator Lau Krogshede
Kontakt Lau for spørgsmål vedr. seniorfodbold 63115999