Bemærkninger til holdtilmelding

Holdtilmelding efterår 2020

Tillmelding skal foregå i KlubOffice via menuen "Turneringer og hold --> Holdtilmelding --> Turneringer og stævner"

HUSK: Der skal altid være givet tilladelse til pop-up vinduer i KlubOffice.

Det er muligt at følge den løbende holdtilmelding via www.dbufyn.dk. Det sker ved at søge den specifikke række frem i søgefeltet på forsiden - vælg indstillingen "række/resultater"

OBS: I de rækker hvor der udbydes C-niveau, opfordres klubberne til at tilmelde hold på begynderniveau/let øvede. Dette for at sikre så jævnbyrdige rækker som muligt.


Datoplan

  • Fredag den 15. maj: Holdtilmeldingen åbner
  • Søndag den 10. juni: Frist for holdtilmelding og ønsker til turneringen
  • Fredag den 3. juli: Kampprogrammer offentliggøres og kampredigeringen åbner
  • Søndag den 2. august: Frist for kampredigering 
  • Weekenden den 15.-16. august: Turneringsstart for senior*
  • Weekenden den 22.-23. august: Turneringsstart for børn og ungdom*

*enkelte rækker eller puljer kan starte tidligere eller senere


Der kan tilmeldes hold i følgende rækker:

"De gamle"

Række

Spilleform

Niveaudeling

Særlige forhold

Frist

Old Boys

11M

Ikke niveauopdelt

Kan afvikles som 9M

10/6

Veteran

11M

Ikke niveauopdelt

Kan afvikles som 9M

10/6

Super Veteran

11M

Ikke niveauopdelt

Kan afvikles som 9M

10/6

Masters

11M 

Ikke niveauopdelt

Kan afvikles som 9M

10/6

Super Masters

11M

Ikke niveauopdelt

Kan afvikles som 9M

10/6

Grand Old Masters

11M 

Ikke niveauopdelt

Kan afvikles som 9M

10/6

 

HERRESENIOR

Række

Spilleform

Niveaudeling

Særlige forhold

Frist

Serie 4

11M

Ikke niveauopdelt

-

10/6

Serie 5

11M

Ikke niveauopdelt

Kan afvikles som 9M

10/6

Herre senior

7M stævner

Ikke niveauopdelt

-

Løbende

HERREUNGDOM

Række

Spilleform

Niveaudeling

Særlige forhold

Frist

U19

11M

M & A

A: Kan afvikles som 9M

10/6

U17

11M

M & A

A: Kan afvikles som 9M

10/6

U17

8M

Ikke niveauopdelt

-

10/6

U16

11M

M, A & B

B: Kan afvikles som 9M

10/6

U16

8M

Ikke niveauopdelt

-

10/6

U15

11M

M, A & B

B: Kan afvikles som 9M

10/6

U15

8M

Ikke niveauopdelt

-

10/6

U14

11M

M, A & B

B: Kan afvikles som 9M

10/6

U14

8M

Ikke niveauopdelt

-

10/6

U13

8M

Liga1B, Liga 2, M, A, B & C

-

10/6

 

KVINDESENIOR

Række

Spilleform

Niveaudeling

Særlige forhold

Frist

Serie 2

11M

Ikke niveauopdelt

Kan afvikles som 9M

10/6

Serie 3

11M

Ikke niveauopdelt

-

10/6

Kvinde senior

7M

A, B & C

-

10/6

PIGEUNGDOM

Række

Spilleform

Niveaudeling

Særlige forhold

Frist

U18

11M

Ikke niveauopdelt

Kan afvikles som 9M

10/6

U18

8M

Ikke niveauopdelt

-

10/6

U16

11M

Liga 2, M & A

A: Kan afvikles som 9M

10/6

U16

8M

Ikke niveauopdelt

-

10/6

U15   11M  Liga 1, Liga 2, M & A A: Kan afvikles som 9M 10/6

U15 

8M 

Ikke niveauopdelt

10/6

U14

11M

Liga 1, Liga 2, M & A

A: Kan afvikles som 9M

10/6

U14

8M

Ikke niveauopdelt

-

10/6

U13

8M

Liga 1, A/B & C

-

10/6

 

BØRN (drenge og piger)

Række

Spilleform

Niveaudeling

Særlige forhold

Frist

U12 drenge

8M

M, A, B & C

Turnering

10/6

U12 piger

8M

A/B & C

Turnering

10/6

U11 drenge

8M

M & A

Turnering

10/6

U10 drenge

5M

A

Turnering

10/6


Aldersgrænser

Se aldersgrænser for børn her

Se aldersgrænser for ungdom her

Se aldersgrænser for senior her

Se aldersgrænser for "de gamle" her


Ønsker til turneringen

Når puljerne laves, sker dette ud fra sportslige samt geografiske hensyn.

Ønsker man at to af klubbens hold spiller modsat af hinanden eller i forlængelse af hinanden, skal dette meddeles DBU Fyn.

Som udgangspunkt sættes to hold fra samme klub i hver sin pulje. Har man ønske om det modsatte, altså to hold fra samme klub i samme pulje, skal dette meddeles DBU Fyn.

Har man ønsker til datoer i efteråret, hvor man ønsker at spille hjemme eller ude af forskellige årsager, skal dette meddeles DBU Fyn.

Alle ønsker indsendes via mail på info@dbufyn.dk senest onsdag den 10 juni.

Det skal bemærkes, at det ikke kan garanteres, at alle ønsker kan imødekommes. 

Fællesturnering med DBU Jylland

Aflysningen af forårets turnering gør, at vi ikke kan ombryde jeres hold automatisk, som ellers er normal praksis. 
Der skal istedet ansøges. Læs nærmere her. 


Holdtilmelding børnestævner (U8 - U11 samt U11/U12 piger 5M)

Tilmelding til børnestævner åbnes fredag den 15. maj.
Alle stævner udbydes som enkeltstævner med frist 14 dage før afviklingsdatoen. Man kan derfor vælge at tilmelde alle stævner på en gang eller tilmelde sig løbende.
Det er også muligt at afmelde sit hold inden udløb af frist, hvis man ikke kan stille op til et stævne, som man har tilmeldt sig.

Oversigten med datoer for alle stævner samt tilmeldingsfrister kan ses her.

Kampprogrammet samt afviklingssted udsendes ca. 2 uger før stævnet. Som udgangspunkt starter alle stævner kl. 10.00. 


7M stævner for seniorer

Læs mere her.


Samarbejdsaftaler
 

Der kan laves samarbejdsaftale(r) - kombineret hold med én eller flere klubber.

Når man indgår samarbejdsaftale(r), bevarer spillerne medlemsskabet af den oprindelige klub og er spilleberettiget på hold i en anden alderskategori i den klub, som er i besiddelse af spillerens certifikat. Op- og nedrykningsreglerne som er beskrevet i turneringsreglementets § 13 skal selvfølgelig overholdes.

Ved tilmeldingen via KlubOffice: Husk at vælge holdtype (samarbejdshold – delvis fusion – overbygning)- afhængig af hvilket samarbejde det drejer sig om – og udfyld samarbejdspartnere m.v.

Øvrigt

- FAQ om holdtilmelding