Tilpasninger

TILPASNINGER AF FUTSALLOVEN

De nationale forbund (samt kontinentalforbund og FIFA) har mulighed for at foretage visse tilpasninger på følgende områder af Futsalloven i de turneringer, som de har ansva-ret for.

For ungdoms-, veteran-, handicap- og Futsal breddefodbold gælder følgende:

  • Banens størrelse.
  • Boldens størrelse, vægt og materiale.
  • Afstanden mellem målstolperne og overliggerens afstand fra gulvet.
  • Halvlegenes varighed i ordinær kamp og eventuel forlænget spilletid.
  • Begrænsninger i målmandens muligheder for at kaste bolden over midterlinjen (se § 12).

For at tillade flere muligheder for nationale forbund til at udvikle Futsal lokalt, har FIFA tilladt følgende ændringer:

  • Kvinde Futsal er ikke længere en separat kategori, men har nu samme status som Futsal for mænd.
  • Aldersgrænsen for ungdom og veteran er fjernet. Nationale forbund har muligheden for at beslutte, hvor disse grænser skal ligge.
  • Et forbund bestemmer selv, hvilke niveauer, der kan karakteriseres som Futsal ’bredde-fodbold’.

Nationalforbund kan vedtage forskellige tilpasninger i forskellige turneringer – der er ikke nogen forpligtelse til at indføre dem fuldt ud eller indføre dem alle.

Dog må der ikke indføres andre tilpasninger end ovennævnte uden FIFA’s tilladelse.

Mænd og kvinder

Af praktiske grunde henvises visse steder i lovbogen til dommerteamet, spillere, reserver og officials som ’han’. Bestemmelserne gælder dog både for mænd og kvinder.

 

Futsalloven 2020