Spilleregler for DBU eFodbold

Nedenfor kan du se det samlede regelsæt for DBU eFodbold. Du kan også hente det som PDF her. 

Generel information

Tilmeldingsgebyret er fastsat til 300 kr. pr. hold pr. sæson. Turneringerne i eFodbold udbydes og administreres af en af DBU’s Lokalunioner eller flere af disse i fællesskab.

Det er den lokale administrerende lokalunion (herefter benævnt lokalunionen), som
afgør tvister og forhold som ikke er beskrevet i dette reglement.

Carlsberg Sportsfond Gaming Arena
Alle turneringens kampe spilles på en kampbane kaldet en Carlsberg Sportsfond
Gaming Arena.

Klubber kan købe en Gaming Arena her.
Pris: 2.500 kr. inkl. levering

En Gaming Arena består af:

 • En spilleplade (græstæppe af vinylgulv) 2 x 3 meter
 • Fire styk puf/cubes (2 hjemme og 2 ude)
 • Et 50’ TV – velegnet til gaming
 • PlayStation 4 Pro inkl. 4 controllere samt FIFA22-spillet

En klub/hold kan godt deltage i DBU eFodbold-turneringen, selvom klubben ikke har en Gaming Arena. Man skal dog i så fald forvente, at kampene afvikles i klubber, der har en Gaming Arena.


Dispensationer fra regler
Lokalunionen afgør ansøgninger fra klub/klubber om dispensation fra de i dette reglements angivne regler.

Hvem kan spille?

Der afvikles turneringer i følgende aldersgrupper:

 • Børn U8-12 (Spiller ikke med finaler)
 • Ungdom U13-16
 • Senior U17+

Det tilmeldte hold skal repræsentere en medlemsorganisation (klub) under lokalunionen.
Af holdets navn skal det tydeligt fremgå, hvilken moderklub holdet repræsenterer. Der
accepteres ikke sponsorerede hold.

Et hold består af 2-6 spillere. Der må skiftes spillere i kampenes pauser eller imellem hver
kamp og hvert stævne. Kan et hold ikke stille til kamp med minimum to
spilleberettigede spillere taberdømmes holdet.

Piger/kvinder indgår på lige fod med drenge/mænd i turneringen, og vi spiller ikke med
kønsopdelte hold.

Der må som udgangspunkt kun deltage spillere, der opfylder DBU’s
amatørbestemmelser.

For at en spiller er spilleberettiget i selve DBU eFodbold-turneringen (gælder ikke prøvestævnerne), skal klubben ligge inde med spillerens eFodbold-certifikat. For at indhente dette, skal spilleren oprettes i en afdeling under sportsgrenen eFodbold i KlubOffice.

Se hvordan her: Oprettelse af spillere og indhentning af eFodbold-certifikat

En spiller kan i samme sæson/turneringshalvår kun deltage for én klub og et hold i turneringen og spilleren skal være medlem af denne klub og registreret som spiller.

Et hold kan i løbet af en sæson benytte op til én spiller som er op til én årgang for
gammel uden at søge dispensation. Et hold kan desuden benytte op til én spiller som er
op til én årgang for ung uden at søge dispensation i løbet af en sæson.

En spiller kan kun opnå spilleberettigelse for en ny klub i pausen mellem kalenderårets
to sæsoner og i pausen imellem Grand Finals og herefter følgende sæson. Der kan altså
ikke opnås spilleberettigelse for en ny klub imellem efterårets sæson og Grand Finals.

Ved udtrækning af et hold kan holdets klub dog søge dispensation til at flytte holdets
spillere til et andet hold i klubben, såfremt holdet ikke overstiger 6 unikke spillere pr.
sæson. Det er lokalunionen der afgør disse sager.


Turneringsform

Der spilles 2 mod 2 i alle kampe. Kampene afvikles offline i stævneform i klubhusene.
Halvlegslængden er 9 min. Samlet kamptid inkl. opsætning/klargøring er 25-30 min.
Udeholdene medbringer selv controllere til deres kampe.

Holdene må vælge frit imellem alle tilgængelige klubhold (ingen allstar-hold må
vælges).

Turneringen afvikles i stævneform med to halvårlige sæsoner. Sæson 1 spilles fra
marts til juni, mens sæson 2 spilles fra september til december.

I begge sæsoner kvalificerer de bedste hold sig til turneringens regionale finaler. Antallet
af pladser til de regionale finaler og formatet herfor afgøres af involverede lokalunioner
og afhænger af antallet af tilmeldte hold i den enkelte aldersgruppe.

Fra de regionale finaler er det muligt at kvalificere sig videre til de nationale ’Grand
Finals’, som afholdes en gang om året i december.

Puljespil

 • En sejr giver 3 point.
 • Uafgjort giver 1 point.
 • Et nederlag giver 0 point.

Udeblivelse eller afbud til kampe resulterer i taberdømmelse (3-0) af det pågældende
hold.

I stillinger rangeres de gennemførende hold i en pulje efter faldende antal point. Har to
eller flere hold i puljen opnået samme antal point, rangeres holdene i prioriteret
rækkefølge. Ved prioritering forstås, at når hold er indplaceret ud fra et af de nævnte
punkter, går man kun videre til næste punkt med de hold, der herefter er tilbage; og
man går aldrig tilbage i rækkefølgen af punkter.

Alt efter puljespillets organisering spilles der efter følgende regler.

Ved pointlighed placeres holdene efter (prioriteret rækkefølge):

 • I puljer hvor holdene mødes indbyrdes to eller fire gange:
  1) Færrest udeblivelser
  2) Flest kamppoint i indbyrdes kampe
  3) Bedste målforskel i indbyrdes kampe
  4) Flest scorede mål i indbyrdes kampe
  5) Flest scorede mål på udebane i indbyrdes kampe
  6) Bedste målforskel i samtlige kampe
  7) Flest scorede mål i samtlige kampe
  8) Flest scorede mål på udebane i samtlige kampe
  9) Flest vundne kampe.

 • I puljer hvor holdene mødes indbyrdes en eller tre gange:
  1) Færrest udeblivelser
  2) Bedste målforskel i samtlige kampe
  3) Flest scorede mål i samtlige kampe
  4) Flest kamppoint i indbyrdes kampe
  5) Bedste målforskel i indbyrdes kampe
  Side 7 af 12
  6) Flest scorede mål i indbyrdes kampe
  7) Flest vundne kampe


Planlægning af puljespil
Det er lokalunionen der sammensætter puljerne.
Antallet af puljer, stævner og kampe afhænger af antallet af tilmeldte hold i
lokalunionen. Ligeledes kan et eller flere aldersgrupper sammenlægges, hvis det
muliggør en bedre turnering – dette afgøres af lokalunionen.

Hold som deltager udenfor deres egentlige aldersgruppe, kan ikke blive puljevindere og
kvalificere sig til regionale finaler eller Grand Finals i den aldersgruppe. De kan i stedet
spille regionale finaler og Grand Finals i den aldersgruppe, hvor de hører hjemme.

Efter tilmeldingsfristen og senest tre uger før turneringsstart laver lokalunionen en
spilleplan. Klubberne som er tildelt værtsrollen til et eller flere stævner får herefter en
frist for at flytte deres stævne(r), hvis dette ønskes.

Senest 14 dage inden turneringsstart fastlægges den endelige spilleplan.

OBS. Flytning af kampe kan herefter kun ske ved enighed blandt alle involverede hold.


Regionale finaler
For aldersgrupperne 13-17 og 17+ afholdes regionale finaler i hver sæson.
En spiller kan kun optræde på et hold indenfor den samme aldersgruppe til regionale
finaler.

Til de regionale finaler mødes de bedste hold fra de lokale puljer i hver aldersgruppe. I
hver sæson kvalificerer 8 hold sig videre til Grand Finals i hver aldersgruppe – fordelt på
4 hold vest for Storebælt og 4 hold øst for Storebælt.
De regionale finaler arrangeres af DBU’s lokalunioner og evt. i samarbejde imellem flere.
Formatet for afviklingen kan afhænge af antallet af tilmeldte hold i de involverede
lokalunioner og de enkelte aldersgrupper.
Spillested, format og tidsrum for stævnet fastlægges senest tre uger før afviklingen af
den regionale finale.


Grand Finals
For aldersgrupperne 13-17 og 17+ afholdes Grand Finals i slutningen af kalenderåret.
En spiller kan kun optræde på et hold indenfor den samme aldersgruppe til Grand Finals.
Her dyster de 16 bedste hold i hver aldersgruppe om hæderen som Danmarksmester i
DBU eFodbold.
Spilletid og spillested offentliggøres inden turneringsstarten for efterårets sæson.


Kampregler

Kampene afvikles i Kick-Off-mode 2v2 og klassisk kamp.
Kampene spilles uden online-form - dette justeres ved hold-udvælgelsen ved at trykke
’∆’. Vær her opmærksom på ikke at aktivere ’85-mode’, hvor alle hold og spillere bliver
gjort lige gode.

Klubben er selv ansvarlig for at medbringe controllere til sine kampe.

Spilindstillinger

 • Halvlegslængde: 9 min
 • Sværhedsgrad: Professionel
 • Hurtige udskiftninger: Til
 • Kameraindstilling: Tele Broadcast
 • HUD: Spiller Navn & Indikator
 • Spiller-indikator: Spillernavn
 • Radar: 2D
 • Skader: Fra
 • Offside: Til
 • Kort: Til
 • Hånd på bolden: Fra

Øvrige indstillinger som ikke er nævnt holdes på standard/default.

Valg af hold og taktik
Holdene må vælge frit imellem alle tilgængelige klubhold (ingen allstar-hold og landshold må
vælges).

Førstnævnte hold i kampprogrammet vælger hold først. Herefter vælger sidstnævnte
hold i kampprogrammet. Der kan ikke vælges om.
Herefter gives 5 min (stævneleder tager tid) til at justere sit hold – begge hold justeres
samtidig:

I denne fase er det tilladt:

 • At skifte spillere
 • At tilpasse taktik for hold og spillere

Det er ikke tilladt

 • At lave tilpassede formationer – der må vælges imellem dem, der findes i spillet.

Under kampen
Når en kamp er startet er det kun kampens spillere, som må opholde sig på spillepladen
og imellem den og TV’et.

Det er tilladt at coache og rådgive under kampen – Men: husk at lade spillerne tænke
selv :-).

Det er ikke tilladt at pause kampen undervejs – med undtagelse af ved tekniske
problemer og udskiftninger.

Udskiftning kan ske ved ’hurtige udskiftninger’ eller ved højt og tydeligt udmelde
”Udskiftning næste gang”. Herefter må man pause ved næste spilstop (indkast, frispark,
hjørne eller lign.) og foretage sin(e) udskiftning(er). Når der først er trykket pause, må
begge hold skifte hvis de ønsker.

Det er ikke tilladt at trække tiden – boldbesiddelse på egen banehalvdel må ikke
overstige 5 spil-minutter.

Overtrædelse af reglerne giver en mundtlig advarsel fra stævnelederen – overtrædes
reglerne anden gang taberdømmes det pågældende hold.

Pausen
Der holdes 5 minutters pause hvor holdene kan snakke sammen. Stævnelederen tager
tid.

Afslutning af kampen
Uafgjorte kampe afsluttes også og indrapporteres som uafgjort (fx 2-2).
Spillerne siger tak for kampen.
Stævnelederen er ansvarlig for at indberette kampenes resultater løbende eller senest
dagen efter stævnets afvikling. Resultater kan indberettes via DBU’s app eller KlubOffice.

Afmelding og tvangsudtrækning af hold

Afmelding af hold kan kun ske ved skriftlig henvendelse fra en af klubbens angivne
kontaktpersoner.
Et hold bliver tvangsudtrukket af turneringen ved 3. stævneudeblivelse i samme sæson
(halvår).
Udgår et hold inden holdets 2. stævne i turneringen annulleres samtlige holdets kampe
og holdet optræder ikke i stillingsoversigten medmindre Lokalunionen fastsætter andet.

Udgår et hold efter at have spillet mindst 2. stævne i turneringen bibeholder holdet sine
indspillede point og målscore og de resterende kampe medregnes som tabt 0-3. Holdet
placeres sidst i stillingsoversigten med resulterende point- og målscore medregnet de
kampe, hvor holdet er regnet som taber med 0-3 med mindre lokalunionen fastsætter
noget andet.


Karantæner

Grove eller gentagne brud på turneringens regler kan resultere i karantæne til enkelte
spillere eller hele hold. En karantæne vil som minimum udelukke spilleren/holdet til
hele næste stævne.
Disse forhold afgøres af lokalunionen.

Regelændringer

Regelændringer kan varsles når som helst. Disse træder i kraft i den efterfølgende spillerunde.

Bøder, protester & anker

Protester/anker skal være afsendt af en af klubbens angivne kontaktpersoner. Der
betales et af lokalunionen fastsat gebyr. I modsat fald afvises protesten/anken.

Bøder og gebyrer (afbud, udtrækninger mm.):

1. Overtrædelse af aldersgrænse 300
2. Brug af ikke spilleberettiget spiller 500
3. Ikke rettidig indberetning af resultat 100
4. Udtrækning af hold efter turneringsplan er offentliggjort 400
5a. Stævne-udeblivelser med afbud (3. gang udtrækkes holdet) 200
5b. Stævne-udeblivelser - uden afbud (3. gang udtrækkes holdet) 1.000
6. Holdet er årsag til kamps/stævnes afbrydelse 1.000 (min)
7. Protestgebyr 300
8. Ankegebyr 1.000