Før-skole-fodbold

Før-skole-fodbold - i DBU-regi også kaldet Bold & Bevægelse - er et træningstilbud til 2-4/5 årige, hvor legen er i fokus.

Stadigt flere klubber ser lyset i at byde de mindste og deres forældre indenfor i klubben, og vi er klar til at hjælpe jer med at kick starte jeres tilbud.

FAQ om før-skole-fodbold

Hvorfor bør min klub udbydefør-skole-fodbold?+

Fodbold er for alle aldersgrupper, og jo før børnene møder fodbolden og fodboldklubben jo større er chancen for, at de og deres forældre vælger fodbolden til fremfor andre idrætsgrene, som f.eks. gymnastik.

Desuden er det en god måde at inddrage forældrene og rekrutter nye frivillige.

Kan vi få hjælp til opstarten?+

Ja, vi tilbyder både inspirationstræning og et forløb, hvor vi hjælper jer med at komme godt i gang og involvere forældrene.

Læs mere om vores tilbud her.

Kommer der nogen til træningerne?+

Ja, vores erfaringer fra en lang række klubber viser, at der ofte dukker ret mange børn og deres forældre op til træningerne.

Hvordan deltager forældrene?+

Vi opfordrer til, at forældrene deltager aktivt i træningerne - og vi hjælper jer gerne hermed.

Derved bliver de en aktiv del af holdet - og på sigt måske også klubben - fremfor at være passive deltagere. Børnene synes også det er rigtig sjovt at far og mor er med, så træningen bliver en positiv familieoplevelse.

Findes der nogle materialer med træningsøvelser?+

Ja, det gør der. Du finder dem her.