Info om børnestævner

For U5 til U11 inddeles holdene i puljer med et passende antal hold. 
Det tilstræbes at man møder forskellige modstandere fra gang til gang. På en stævnedag spiller holdene 3 eller 4 kampe.

Vi har sat alle formiddagsstævner til at starte kl. 10.00 og eftermiddagsstævner kl. 13.00. 

Kampene afvikles på 2 baner. Dette for at kampene afvikles uden for lange pauser samtidig med, at en stævnedag ikke er alt for lang. 

Der opfordres til, at der indlægges pauser, hvis de enkelte hold skal spille 2 kampe i træk. 


Spilleregler

Se regler for børnefodbold her.


Flytning af stævner

Ønsker man at flytte et stævne skal dette aftales med alle de deltagende klubber og DBU Fyn skal orienteres herom.


Alle klubber SKAL møde 15 minutter før stævnets start, 
for at give stævnearrangøren mulighed for at lave ny spilleplan, hvis et hold udebliver eller melder afbud sent. Det er MEGET vigtigt at dette overholdes.


Sådan ser du hvornår stævnet starter

På www.dbufyn.dk. - vælg "komplet kampprogram". På Fodbold app'en - vælg "vis hold" - så ser I alle kampene til stævnet.

6 hold (4 kampe pr. hold) på en stævnedag har følgende spilleplan:

A-B
C-D
E-F
A-C
B-E
D-F
E-A
B-D
C-F
A-D
F-B
C-E
  

5 hold på en stævnedag har følgende spilleplan:

A-B
C-D
E-A
B-C
E-D
A-C
B-E
D-A
C-E
D-B


4 hold på en stævnedag har følgende spilleplan: 

A - B 
C - D 
A - C 
B - D
D - A 
B - C

3 hold på en stævnedag har følgende spilleplan: 

A - B 
B - C 
C - A 
B - A 
C - B 
A - C 

Der opkræves ikke bøde hvis der meldes afbud senest onsdag kl. 9.00 før stævnet. Derimod vil afbud på selve stævnedagen eller udeblivelse blive straffet med en bøde på kr. 500,-. 

Det er arrangørklubbens ansvar at rapportere til DBU Fyn efter et stævnes afvikling, hvis der har været afbud/udeblivelser. 

Det er arrangørklubbens ansvar at stille med kampledere til 8M stævner.
Ved 5M stævner er det først nævnte hold, der stiller med en kampleder.


Giv lyd ved afbud!

Er holdet forhindret i at komme til et stævne, skal der meldes afbud til arrangørklubbens kampfordeler samt til DBU Fyn.


Resultatindberetning

Der skal resultatindberettes for U8 og opefter. Resultater for U8-U11 vises ingen steder, men skal alligevel indsendes, da DBU Fyn bruger dem til at skabe så jævnbyrdige puljer som muligt. Resultaterne kan indtastes via DBU’s Fodboldapp, Mit DBU og KlubOffice. Alle kan indtaste resultaterne. Resultater skal indtastes resultat umiddelbart efter kampen.


Specielt for U5, U6 og U7 - 3 mands

NB! De deltagende hold skal selv sørge for en baneleder – det er det hold der er nævnt først i kamprogrammet, som skal lede kampen. Husk at have en fløjte til hver bane – og mulighed for at holde styr på målscore og tid.

Der vil IKKE blive anvendt holdkort. 

Der skal ikke foretages nogen form for resultatindberetning U5, U6 og U7.

Turneringssager herunder ansøgning om dispensation varetages af DBU Fyn Børneudvalg.

I øvrigt henviser vi til regler for børnefodbold. Her er banestørrelser og spilleregler beskrevet. 

Til slut i disse bemærkninger skal det præciseres, kommer et hold bagud med tre mål, må det få én ekstra spiller på banen. Ved reducering, så holdet er bagud med mindre end tre mål, tages én spiller ud igen. Hvis holdet er bagud med seks mål, kan det have to ekstra spillere på banen og så videre. 

 

Info om børnestævner

Hvad er spilletiden pr. kamp?+

Stævner med 3 hold
Spilletid pr. kamp: 2 x 10 minutter

Stævner med 4 hold
Spilletid pr. kamp: 2 x 15 minutter 

Stævner med 5 hold
Spilletid pr. kamp: 2 x 10 minutter

Ønsker man at ændre spilletiden til eksempelvis 2 x 12 minutter aftales dette på dagen. 

Hvem stiller med kampleder?+

3-mands stævner: førstnævnte hold stiller med en kampleder

5-mands stævner: førstnævnte hold stiller med en kampleder

8-mands stævner: arrangørklubben stiller med en kampleder

Skal der indberettes resultater fra børnestævner?+

Resultater fra børnestævner må meget gerne indberettes. 

Resultaterne vises ikke nogen steder, men bruges af DBU Fyn til at sikre matchning af holdene til fremtidige stævner. 

Resultater kan indberettes via Fodbold App'en eller ved at sende en mail til info@dbufyn.dk 

Hvor mange spillere må der benyttes?+

3-mands stævner: 3 spillere på banen og op til 2 udskiftere

5-mands stævner: 5 spillere på banen og op til 3 udskiftere

8-mands stævner: 8 spillere på banen og op til 3 udskiftere

Ekstra spiller på banen: Kommer et hold bagud med 3 mål må der sættes en ekstra spiller på banen. Dette gælder for hver 3 mål og ved alle stævneformer. 

Skal der udfyldes holdkort?+

Som noget nyt skal der fra foråret 2021 udfyldes holdkort til alle børnestævner. 

Dette er for at kunne følge spillernes historik. Ligeledes er det en god måde til at kunne smitte opspore ved evt. Corona-udbrud. 

Det er vigtigt at pointere, at der ikke kan nedlægges protester omkring brug af spillere til børnestævner. 

Læs mere om holdkort her

Bane- og boldstørrelse+

Banestørrelser

3-mands bane: 21 x 13 meter

5-mands bane: 40 x 30 meter
Felt: 13 x 5 meter

8-mands bane: 68 x 52,5 meter
Felt: 25 x 8 meter 

Boldstørrelser

U5-U8: Str. 3

U9-U12: Str. 4 

Stævnedatoer, afbud og kampprogram

Sådan melder I afbud til stævner?+

Afbud til stævner skal altid meddeles DBU Fyn. 

Dette kan gøres via mail info@dbufyn.dk eller på tlf. 66178218. 

Såfremt I skal melde afbud efter fredag kl. 15.00, skal det ske direkte til arrangørklubben.  

Kampprogram+

Kampprogrammet kan ses via DBU Fyns hjemmeside eller via Fodbold App'en. 

Hold jer altid opdateret, da der kan forekomme ændringer. 

Hvor kan jeg se stævnedatoerne?+

Der er stævner for børn i rigtig mange weekender i løbet af foråret. 

Man kan tilmelde sig til lige så mange stævner man ønsker. 

Det er dog vigtigt, at man gør sig nogle overvejelser omkring, hvilket niveau man tilmelder sig på. 

Se den samlede datoplan for stævner her

 

Gratis redskaber til træneren

KampKlar+

DBU Fyn kan tilbyde en række redskaber til de fynske fodboldtrænere. F.eks. KampKlar, et gratis holdværktøj, som er integreret i DBU Fodbold app'en og kan benyttes af spillere og trænere. Det kræver blot, at I har oprettet jeres Kampklar-hold via Kluboffice eller via Mit DBU.

Et fremragende IT-redskab, som kan give dig fuldstændig styr på dit hold. Kamp- og spillerdata får du automatisk og opdateret direkte fra vores system.

Få styr på dit hold med KampKlar.


DBU Træningsprogrammer til børne- og ungdomstrænere+

Hver uge får klubbens børne- og ungdomstrænere tilsendt to komplette sæt træningsprogrammer til hver enkelt årgang fra U6-U19, hvis de er oprettet som holdkontakt på et turneringshold i KlubOffice.

Se mere om de gratis træningsprogrammer her.

OBS: U6- og U7-trænere, der ikke deltager i stævner eller turnering, kan tilmelde sig via ovenstående link.

Øvelsesbanken+

Du kan også hente inspiration til træningen i Øvelsesbanken, hvor vi har samlet
300 øvelser og færdige træningspas til forskellige årgange inkl. øvelser med video: Øvelsesbanken > Træninger > DBU.

Den kan du finde på DBU Fyns side – ligesom du i øvrigt også kan finde den i DBU Fodbold app'en.

DBU Fodbold app'en+

I Fodbold app-en kan du bl.a. finde kampprogrammer, stillinger, resultater og meget mere. Her kan du abonnere på alt fra kampændringer samt livescore og resultater fra alle kampe i DBU-systemet. Og meget, meget mere.

Fodbold app'en kan hentes kvit og frit på
Google Play og i App Store.

Info om corona

Hvor finder jeg Fodboldens corona-regler?+

Du finder Fodboldens corona-regler lige her.

Det gælder DBU's protokol, spørgsmål og svar samt grafikker til information i klubben.

Hvad er reglerne for udsættelse af kampe pga. corona?+

Udsættelse ved sygdom og symptomer - ikke ved "nær kontakt"
Såfremt en eller flere spillere på holdet er smittet med corona, eller der er konkret mistanke herom grundet symptomer, kan det pågældende hold kræve kampen udsat uden nogen form for dokumentation og uden nogen konsekvenser i form af gebyrer eller lignende. 

Det gør sig til gengæld ikke gældende, hvis en spiller "blot" er nær kontakt men ikke udviser symptomer. Dette vil altså ikke være nok til, at et hold kan kræve kampen udsat. Ved afbud vil holdet i dette tilfælde blive taberdømt.

Se Sundhedsstyrelsens beskrivelser af symptomer på Covid-19 her.

Hvordan udsætter vi en kamp?
Hvis I har smittede personer i truppen eller nogen udviser symptomer på corona-smitte, kan kampen udsættes - men kun af en officiel kontaktperson fra klubben. Vedkommende skal sende en mail til info@dbufyn.dk. Så sørger administrationen for at udsætte kampen.

Hvis behovet for at udsætte en kamp (pga. smitte eller mistanke herom grundet symptomer) opstår akut i en weekend, skal I kontakte både modstander og dommer, så de ikke møder op til kamp. Herefter skal I også sende en mail til DBU Fyns administration (info@dbufyn.dk), så kampen kan håndteres som udsat i det administrative system efterfølgende. Dommerens og modstanderens kontaktoplysninger kan findes via holdkortet.


2 dage til at finde nyt spilletidspunkt
Efter udsættelsen har I to dage til i samarbejde med modstanderholdet at finde en ny dato, hvor kampen kan spilles og melde det til DBU Fyn. Sker dette ikke, fastsætter administrationen en ny kampdag og spilletidspunkt. Det er en nødvendighed for at sikre den samlede turneringsafvikling.