Børnestævner - værd at vide

For U5 til U11 inddeles holdene i puljer med et passende antal hold. 
Det tilstræbes at man møder forskellige modstandere fra gang til gang. På en stævnedag spiller holdene 3 eller 4 kampe.

Vi har sat alle formiddagsstævner til at starte kl. 10.00 og eftermiddagsstævner kl. 13.00. 

Kampene afvikles på 2 baner. Dette for at kampene afvikles uden for lange pauser samtidig med, at en stævnedag ikke er alt for lang. 

Der opfordres til, at der indlægges pauser, hvis de enkelte hold skal spille 2 kampe i træk. 


Spilleregler

Se regler for børnefodbold her.


Flytning af stævner

Ønsker man at flytte et stævne skal dette aftales med alle de deltagende klubber og DBU Fyn skal orienteres herom.


Alle klubber SKAL møde 15 minutter før stævnets start, 
for at give stævnearrangøren mulighed for at lave ny spilleplan, hvis et hold udebliver eller melder afbud sent. Det er MEGET vigtigt at dette overholdes.


Sådan ser du hvornår stævnet starter

På www.dbufyn.dk. - vælg "komplet kampprogram". På Fodbold app'en - vælg "vis hold" - så ser I alle kampene til stævnet.

6 hold (4 kampe pr. hold) på en stævnedag har følgende spilleplan:

A-B
C-D
E-F
A-C
B-E
D-F
E-A
B-D
C-F
A-D
F-B
C-E
  

5 hold på en stævnedag har følgende spilleplan:

A-B
C-D
E-A
B-C
E-D
A-C
B-E
D-A
C-E
D-B


4 hold på en stævnedag har følgende spilleplan: 

A - B 
C - D 
A - C 
B - D
D - A 
B - C

3 hold på en stævnedag har følgende spilleplan: 

A - B 
B - C 
C - A 
B - A 
C - B 
A - C 

Der opkræves ikke bøde hvis der meldes afbud senest onsdag kl. 9.00 før stævnet. Derimod vil afbud på selve stævnedagen eller udeblivelse blive straffet med en bøde på kr. 500,-. 

Det er arrangørklubbens ansvar at rapportere til DBU Fyn efter et stævnes afvikling, hvis der har været afbud/udeblivelser. 

Det er arrangørklubbens ansvar at stille med kampledere til 8M stævner.
Ved 5M stævner er det først nævnte hold, der stiller med en kampleder.


Giv lyd ved afbud!

Er holdet forhindret i at komme til et stævne, skal der meldes afbud til arrangørklubbens kampfordeler samt til DBU Fyn.


Resultatindberetning

Der skal resultatindberettes for U8 og opefter. Resultater for U8-U11 vises ingen steder, men skal alligevel indsendes, da DBU Fyn bruger dem til at skabe så jævnbyrdige puljer som muligt. Resultaterne kan indtastes via DBU’s Fodboldapp, Mit DBU og KlubOffice. Alle kan indtaste resultaterne. Resultater skal indtastes resultat umiddelbart efter kampen.


Specielt for U5, U6 og U7 - 3 mands

NB! De deltagende hold skal selv sørge for en baneleder – det er det hold der er nævnt først i kamprogrammet, som skal lede kampen. Husk at have en fløjte til hver bane – og mulighed for at holde styr på målscore og tid.

Der vil IKKE blive anvendt holdkort. 

Der skal ikke foretages nogen form for resultatindberetning U5, U6 og U7.

Turneringssager herunder ansøgning om dispensation varetages af DBU Fyn Børneudvalg.

I øvrigt henviser vi til regler for børnefodbold. Her er banestørrelser og spilleregler beskrevet. 

Til slut i disse bemærkninger skal det præciseres, kommer et hold bagud med tre mål, må det få én ekstra spiller på banen. Ved reducering, så holdet er bagud med mindre end tre mål, tages én spiller ud igen. Hvis holdet er bagud med seks mål, kan det have to ekstra spillere på banen og så videre.