Etiske regler for klubskifte

Vedtaget af bestyrelsen. 

ETISKE REGLER I FORBINDELSE MED KLUBSKIFTER. 

Overordnet set bør klubskifter ikke finde sted før efter drengealderen (14 år). 
Når en spiller skal opfordres til klubskifte, skal han/hun være god nok til som 1. årsspiller at komme på modtagerklubbens 1. hold. 

Hvis et klubskifte skal finde sted BØR FØLGENDE PROCEDURE ANVENDES: 

1. MODTAGERKLUBBEN kontakter samtidig pr. anbefalet brev spiller/forældre og afgiverklub. 

2. MODTAGERKLUBBEN indkalder herefter straks til et møde, hvor spiller/forældre og en repræsentant fra afgiverklubben deltager. 

MØDET BØR HAVE FØLGENDE INDHOLD: 
A: Plan for spillernes virke i den nye klub fremlægges for en årrække. 
B: Transport/ transporttid/ økonomi/antal gange træning. 
C: Skolegang/uddannelse/ lektier. 
D: Spillerens modenhed. 
E: Prøveperiode. 
F: Ny klub bør udarbejde ”talentbeskrivelse” for spilleren. 
G: Ny klub/forældre/spiller bør efter 3-6 måneder evaluere spillerens nye situation. 
H: Andet. 

At anvende ovennævnte procedure er at vise respekt for andre klublederes arbejde.