Forebyg overgreb og krænkelser

Regler for samvær og kommunikation

Fastlæg 5-6 regler, som alle kan huske på rygraden i forhold til, hvordan træneren optræder i bestemte situationer som:  

 • mobilkommunikation
 • ophold i omklædningsrum
 • regler for hvor træneren sover ved stævner
 • besøgssituationer i trænerens private hjem
 • regler for træneren til fester med børn og unge

Reglerne skal være let forståelige, som:

 • Hos os (navnet på klubben) taler vi ordentligt mobilen og på sociale medier.  Vi sender ikke billeder til børn og unge, vi bruger ikke grænseoverskridende ord.
 • Hos os tager vi kun børn med hjem, hvis det er godkendt af bestyrelsen og er til officielle arrangementer.
 • Hos os kommer vi ikke i børns omklædningsrum.
 • Hos os sover træneren i et andet rum end spillerne ved udestævner med overnatning.

Beslutning, synlighed og hjælp

 • Tag diskussionen i bestyrelsen. Vedtag regler og orienter trænerne, forældrene og børnene om reglerne.
 • Hæng reglerne op i klubben på et synligt sted og læg dem på hjemmesiden.
 • Når der er sket et overgreb eller en blufærdighedskrænkelse, eller der er mistanke om det, kan idrætsklubber få hjælp hos DIF, specialforbundet eller hos socialforvaltningen i kommunen.
 • Børns Vilkår har gratis, anonym telefonrådgivning for både børn, forældre og fagpersoner. Hæng reklamer op for telefonrådgivningen i klubben.
 • DIF og DGI tilbyder fælles kollektive forsikringer, bl.a. til dækning af psykologhjælp til trænerkolleger og børnene samt til retshjælp til foreningen.

Tjek nye trænere

 • Tjek børneattesten.
 • Træk referencer på nye trænerne fra eventuelle tidligere klubber.
 • Indfør om muligt en følordning så nye trænere følges med ældre, eller erfarne trænere, så man kan se træneren an.
 • Overtræder en træner reglerne vedtaget i fællesskab, så giv en advarsel. Fortsætter det, så afsked træneren med afsæt i reglerne med begrundelsen, at bestyrelsen ikke tør stå på mål for ham/hende.

Kilde: Jan Darfelt -  DIF’s publikation ’Det uhørte overgreb – om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten´.