Lån hos DBU Fyn

Lånebetingelser til lovenes § 19b. Der kan ydes lån til klubber under DBU Fyn, der opfylder dennes krav for kontingenter m.v., under forudsætning af, at den pågældende klub ønsker økonomisk støtte til:

a. Klubhusbyggeri. 
b. Anskaffelse af lysanlæg m.v. 
Bestyrelsen afgør i hvert enkelt tilfælde, om der kan bevilges lån. 

Lånets størrelse, løbetid, rentefod m.v. 
Der kan lånes indtil kr. 25.000,-. 

Lånet kan ikke løbe over mere end 5 år, således at forstå, at første afdrag falder den førstkommende 1. juli efter lånets udbetaling. 
Dog kan bestyrelsen bestemme, at et lån, der f.eks. udbetales i maj og juni måned, først skal afdrages første gang til 1. juli året efter. 
Lånet forrentes med 5% p.a. fra udbetalingsdagen. 
Renten forfalder til betaling tillige med afdraget hvert års 1. juli. 

Der fradrages ethvert lån ved udbetalingen kr. 200,- i stiftelsesgebyr. 

Lånet sikres overfor DBU Fyn ved, at den samlede klubbestyrelse underskriver for klubben. 

Ansøgninger, bilagt klubbens sidst aflagte regnskab, skal sendes til DBU Fyn.