Øvrige udgifter


Forsikring, dommerbidrag og øvrige faste
Forsikring pr. hold - halvårligt Pris
11-mands 100,00

7/8-mands - turnering

8-mands - stævne

70,00

14,00/stævne

5-mands turnering kr. 20,00
5-mands 4,00/stævne
3-mands 5,00/stævne
   
Dommerbidrag pr. klub - årligt  
0-99 medlemmer 750
100-199 1500
200-299 2250
300+ 3000
   
Årskontingent 300/klub
   
IT-gebyr pr. klub - årligt  
0-99 medlemmer 400
100-299 medlemmer 1060
300-499 medlemmer 1725
500-799 medlemmer 2780
800-999 medlemmer 3710
Flere end 1000 medlemmer 4380
Bøder/karantæner og dommerhonorarer
 
Bøder og gebyrer (afbud, udtrækninger mm.)
1. Overtrædelse af aldersgrænse 300
2. Urigtig angivelse af navn på holdkort 300
3. Mangelfuld udfyldelse af holdkort 300
4. Ikke udfyldt holdkort (min. antal spillere)   
    1. rykker Gratis 
    2. rykker  50 
    3. rykker  300
Er holdkort ikke udfyldt 48 timer efter udsendelse af  3. rykker taberdømmes holdet.   
5a. Brug af ikke spilleberettiget spiller til og med U-19 500 
5b. Brug af ikke spilleberettiget spiller - øvrige spillere 1.000
6. Ikke rettidig indberetning af resultat 100 
7. Udtrækning af hold efter turneringen er offentliggjort (se note) 500 
8a. udeblivelser med afbud (4. gang udtrækkes holdet) 200 
Udeblivelse med afbud Landspokalen 500
8b.  Udeblivelser - uden afbud (4. gang udtrækkes holdet) 1.000 
9a. Udeblivelse til børnestævne med afbud meddelt før onsdag kl. 09.00
(i ugen op til stævnet)  
9b. Udeblivelse til børnestævne med afbud meddelt efter onsdag kl. 09.00
(i ugen op til stævnet)  
200
9c. Udeblivelse til børnestævne uden afbud 500
10. Brug af karantæneramt spiller 2.000 (min)
11. Holdet er årsag til kamps afbrydelse  1.000 (min) 
12. Protestgebyr  300 
13. Ankegebyr  1.000 
14. Rødt kort - dog kun ved følgende forseelser:
  - Usportslig opførsel
  - Ved ord eller handling (protester)
  - Forsøg på slag, spark eller spyt på modstander
  - Slag, spark eller spyt på modstander
  - Brug af fornærmeligt eller upassende 
    sprog/tegn
  - Voldsom adfærd i øvrigt
100 
15. Træner der, i h.t. til pkt. 5b og pkt. 10, benytter ikke spilleberettiget spiller 2 spilledages karantæne (min) 
   
Dommerhonorarer (deles af klubberne)
Se takster her.  
   
Dommerpåsætning (Kun kampe med DBU Fyn-dommere - deles af klubberne)
Påsætningsgebyr pr. kamp. 55 

Dommeruddannelse gebyr pr. kamp (til efteruddannelse. af dommere). 10
   

Note: Trækkes holdet inden turneringen offentliggøres, betales der ikke udtrækningsgebyr. Dette gælder ikke kvalificerede seniorrækker.