Opstart af ny klub

For at deltage i DBU Fyns turneringer skal klubben være medlem af DBU Fyn.

For at deltage i forårsturneringen anbefales det, at ansøgning om optagelse er unionen i hænde senest den 01.01. og for efterårsturneringen den 01.05. I forbindelse med en evt. optagelse skal klubben indsende: 

  • Klubbens vedtægter*
  • Oplysninger om klubbens bestyrelse med angivelse af navn, adresse, telefonnumre samt mailadresser. Der skal som min. oplyses formand, postadresse og kampfordeler.
  • Oplysninger om spillested og omklædningsforhold (godkendt af baneejeren). Banestørrelse: 105 x 68 m. Dog godkendes banestørrelse på 102 x 65 m for bestående anlæg.    
  • Oplysninger om spilledragt

Desuden skal indbetales et indmeldelsesgebyr på kr. 1.000,-.

* Hvis I skal i gang med at skrive foreningens vedtægter, kan det være en god ide, at følge ”opskriften” fra DIFs emnehæfte ”Foreningsvedtægter”, som man kan finde på denne side under Foreningens Vedtægter. Vedtægterne skal være godkendt på  klubbens generalforsamling.

Medlemskab for høj- og efterskoler:
Høj- og efterskoler kan optages som medlemsklubber

Høj- og efterskoler skal indsende:

  • Høj- eller efterskolens vedtægter.
  • Oplysninger om kontaktpersoner med angivelse af navn, adresse, telefonnumre samt mailadresser. Der skal som min. oplyses formand, postadresse og kampfordeler.
  • Oplysninger om spillested og omklædningsforhold (godkendt af baneejeren). Banestørrelse: 105 x 68 m. Dog godkendelse banestørrelse på 102 x 65 m. for bestående anlæg.
  • Oplysninger om spilledragt.

Desuden skal indbetales et indmeldelsesgebyr på kr. 1.000,-.


Når der tilmeldes hold første gang
Når en forening, høj- eller efterskole er godkendt som medlem, skal den – forinden tilmelding af hold – indbetale et depositum på kr. 5.000.-. Depositummet tilbagebetales, modregnet evt. gæld til unionen, når foreningen, høj- eller efterskolen ophører. Samtidig med at en ny forening, høj- og efterskole første gang tilmelder hold til turneringen, skal den dokumentere, at den råder over det fornødne antal spillere. Dokumentation skal ske i form af spillercertifikater eller spillererklæringer for mindst 15 spillere pr. 11-mandshold og 12 spillere for øvrige hold.

Økonomi i øvrigt:

Holdtilmeldingsgebyr
Udefodbold: Kan ses her
Indefodbold: Kan ses her

Øvrige gebyrer
Kan ses her

Spørgsmål
Er der spørgsmål til ovennævnte skal disse rettes til DBU Fyn på mail info@dbufyn.dk eller på telefon 66 17 8218.