Holdsamarbejde

En samarbejsaftale gælder et turneringsår ad gangen til udløb 30/6 og kan laves for alle hold i DBU Fyns turneringer.
Aftalen skal omfatte alle hold i den pågældende alderskategori.

Ved en samarbejdsaftale bevarer spilleren medlemsskabet af egen klub og kan altså spille på samarbejdsholdet-/holdene samt hold i egen klub under forudsætning af, at spilleren i øvrigt er spilleberettiget.

Den klub der står som kontaktklub for samarbejdsholdet-/holdene, modtager fakturaer vedr. holdet/holdene (holdkontingent, dommerregninger, evt. bøder m.v.).

Ved ophør af aftalen vil opnåede resultater almindeligvis ikke kunne anvendes som grundlag for ansøgning til de ungdomsrækker, der kræver ansøgning. Der kan dog søges dispensation fra dette.
Det betyder bl. a., at det normalt ikke kan anbefales seniorhold at lave et holdsamarbejde, med mindre det er i laveste række, da holdets status fortabes, når holdsamarbejdsaftalen udløber ved turneringens afslutning i juni.

I tilfælde af f.eks. spillerfrafald er det muligt midt i sæsonen at lave et samarbejde mellem allerede tilmeldte hold - en samarbejdsaftale kan dog ikke indgås, når der mangler 3 kampe eller færre i en turneringshalvdel. Forhør dig om mulighederne hos DBU Fyns administration.

I forbindelse med tilmelding af hold i KlubOffice er det muligt at angive et eller flere hold som samarbejdshold.

Ved eftertilmelding af hold (efter tilmedlingsfrist) sendes mail til info@dbufyn.dk , hvor følgende oplyses:

  • Samarbejdsklubber
  • Række
  • Pokalturnering (hvis man vil deltage)
  • Spillested
  • Spilledragt (farver)