Delvis fusion

En delvis fusion er en sammenlægning af en eller flere af følgende afdelinger mellem to eller flere klubber:
oldboys, herresenior, kvinder, drengeungdom eller pigeungdom

En delvis fusion indebærer bl.a.:

  • at den nydannede afdeling overtager de fusionerede afdelingers sportslige status som én "klub" (eventuelt under nyt navn), dog således at den nye afdeling/"klub" højst kan deltage med et hold i de turneringer og/eller rækker, hvor reglementet bestemmer, at hver klub kun må deltage med et hold
  • at eventuelt overskydende hold rykkes ned i den nærmest tilladte underliggende række og erstattes ved ekstraordinær oprykning af det nærmest kvalificerede hold fra en anden klub
  • at spilleberettigede spillere kan benyttes på det/de hold, som aftalen omfatter og evt. kan gå tilbage og spille på hold i den af moderklubberne, der er i besiddelse af spillerens certifikat under forudsætning af, at spilleren i øvrigt er spilleberettiget

Det skal af en aftale fremgå, hvorledes den nydannedes afdelings sportslige placering(er) skal fordeles i tilfælde af aftalens ophør.

Den klub der står som kontaktklub for delvis fusionsholdet-/holdene, modtager fakturaer vedr. holdet/holdene (holdkontingent, dommerregninger, evt. bøder m.v.).

Aftalen skal indsendes til godkendelse hos DBU Fyn senest 1. marts eller 1. september for ikrafttrædelse til den efterfølgende turneringshalvdel.
Aftalen skal godkendes på de deltagende klubbers generalforsamlinger forinden. Spiller holdet/holdene i en DBU-turnering, skal aftalen også godkendes af DBU.

Aftalen kan af den enkelte klub eller af alle klubber i aftalen skriftligt opsiges overfor DBU Fyn senest 1. marts eller 1. september med virkning fra den efterfølgende turneringshalvdel.
Ophør af aftalen skal godkendes på den eller de udtrædende klubbers generalforsamlinger forinden og skal bekræftes af de tilbageværende klubber.

Læs lovteksten om delvise fusioner her.