Implementering af KlubOffice Økonomi

KlubOffice.png (1)

 

Tredje modul af Klubbens IT-værktøjer består af tre delmoduler, hvor I kan tilvælge alle – eller udvalgte af dem – efter jeres ønsker og behov. Det er her, vi hjælper jer med at ”bygge” systemerne, så I får mest glæde af  dem.

Det er også her, at kassereren, webmasteren og træneren hver især får mulighed for at gå i dybden
med de enkelte systemer. 


MODUL 3.1

En af vores KlubOffice økonomi-instruktører klæder jer på til automatisk kontingentopkrævning og bogføring i KlubOffice. Det hele bliver sat op på dette kursus, så det virker, når instruktøren forlader jer. I kan selvfølgelig altid få gratis hjælp og support på mail og telefon efterfølgende. 

Følg med i jeres fremgang med 'Klubbens tjekliste'. Lige til at printe ud, eller bruge online. 

Målgruppe
Klubbens kasserer

Varighed
3 timer

Gratis kurser i 2019
Alle kurserne er fuldt finansieret af DBU i 2019 og er således – med undtagelse af opsætning
af Klub-CMS-hjemmeside – helt gratis i perioden. Det er de fordi DBU ønsker at udbrede kendskabet til IT-værktøjerne, da det kan spare klubberne for administration.
Vær dog opmærksom på, at kun det første kursus af sin slags er gratis. Din klub kan altså bestille
op til fire gratis kurser, men kun én gratis afvikling af hvert kursus.

Alle deltagere vil få et kursusbevis i KlubOffice, så klubben altid kan se, hvem der har gennemført de enkelte moduler.

Tip! KlubOffice økonomi opfølgningskursus 
Det kan være en god idé, at bestille et opfølgende kursus i KlubOffice økonomi efter den første automatiske kontingentkørsel. 

DBU's team af økonomi-instruktører kan hjælpe jer ude i klubben med at håndtere kontingentbetalinger, følge op på dem der mangler og bogføre indtægterne. 

Prisen for det opfølgende kursus er kr. 1000,-.

Bestil et kursus
Kurserne kan bestilles i KlubOffice (menuen Uddannelse > Bestil klubkursus), via kursussøgning eller ved at kontakte din lokalunion.

Se også
Modul 3.2: Implementering af Klub-CMS
Modul 3.3: Implementering af KampKlar