Hvad er formandsklubber?

Hvis fodbolden for alvor skal kunne trænge igennem til kommunalpolitikkerne med henblik på at skabe gode samarbejdsrelationer samt gode forhold for både nutidens og fremtidens fodboldspillere, er en samlet indgangsvinkel til kommunen afgørende. Sammen står klubberne langt stærkere end hver for sig.

Derfor bruges Formandsklubberne til at:

  1. Drøfte konkrete udfordringer i den enkelte kommune
  2. Drøfte generelle kommunalpolitiske tendenser af betydning for foreningslivet
  3. Netværke og styrke samarbejdsrelationerne mellem klubformændene

Fokus på ledelse
For medlemmerne af formandsklubberne vil der desuden være mulighed for at sætte fokus på og udvikle sine ledelseskompetencer, når formandsklubberne mødes på tværs med ledelse og andre relevante emner som tema. Det sker som et led i at ruste de fynske klubber endnu bedre bedre til at håndtere de omskiftelige krav, der stilles til klubberne fra såvel kommuner, medlemmer, sponsorer osv.

Formandsklubbernes medlemmer
Klubberne kun lade sig repræsentere af formanden. Formandsklubberne kan dog vælge at invitere relevante ressourcepersoner til møderne.

Hver formandsklub har en af DBU Fyns klubrådgivere tilknyttet som koordinerende person i samspil med en tovholder fra formandsklubben.

Der er en formandsklub i hver kommune. Alle klubformænd er i kraft af deres rolle som formand "fødte" medlemmer af formandsklubben.