Årets Fynske Børne- og Ungdomsklub

OKS løb seneste titlen Årets Fynske Børne- og Ungdomsklub og den tilhørende check på kr. 5.000,-.


DBU Fyn ønsker at hædre en breddeklub på Fyn, der gør en ekstra indsats for at skabe et attraktivt og velfungerende børne- og ungdomsmiljø i klubberne.

Ved udvælgelse af kandidater vil der blive kigget på klubbens indsats det seneste år og bedømmelsesperioden strækker sig fra 1. september 2020 til 1. september 2021. Sidstnævnte er samtidig frist for indstilling af klubber. 

Prisen som Årets Børne- og ungdomsklub uddeles, under hensyntagen til klubbernes størrelse, til den klub, der bedst lever op til nedenstående kriterier, som fremgår i uprioriteret rækkefølge:

 • Uddannelse af klubbens børne- og ungdomstrænere
  Klubben har en plan for uddannelse af børne- og ungdomstrænere og tilmelder dem til de kurser, der udbydes af DBU og Lokalunionerne. 
 • Klubmiljø målrettet unge
  Klubben har et klubmiljø, hvor det er attraktivt, inspirerende og sjovt at være børne- eller ungdomsspiller
 • Fastholdelse og rekruttering
  Klubben arbejder med fastholdelse og rekruttering af medlemmer til ungdomsårgangene ved hjælp af særlige initiativer i klubben, der har til hensigt at have fokus på netop dette.
 • Pigefodbold
  Der udbydes pigefodbold bredt i klubben og på lige vilkår med klubbens øvrige udbud. Klubben udbyder som minimum pigefodbold i så stort et omfang, som det er klubben muligt og har det samme fokus på pigerne som på de øvrige af klubbens medlemmer.
 • Holdtilmelding
  Det er ikke et ultimativt krav, at klubben skal have hold i alle ungdomsårgange. Til gengæld er det vigtigt, at klubben tilmelder hold i så mange rækker, som det for klubben er muligt ud fra en geografisk og social betragtning. 
 • Fair Play
  Klubben har fokus på fairplay. Det kan være spillerne i mellem eller i forhold til modstandere og dommere.
 • Øvrige tiltag
  Klubben har f.eks. samarbejde med den lokale SFO eller børnehave, eller et sundhedsfokus. Måske er der tænkt i alternative baner for at fremme børne- og ungdomsfodbold

Såvel store som mindre klubber kan altså komme i spil til prisen - også selvom klubben ikke nødvendigvis opfylder alle ovenstående kriterier.


Hvem kan indstille klubber?

Alle kan indstille klubber til prisen - sin egen eller en anden klub, som man mener fortjener prisen.

Der er frist for indstillinger d. 1. september.

Hvordan og hvornår kåres en vinder? 
Blandt alle de indstillede klubber udvælges 3 nominerede til prisen, hvoraf en vinder findes.

Vinderen offentliggøres ved Fynsk Fodbold Award.

Med prisen følger foruden hæderen en præmiesum på kr. 5.000,-. samt et trænerkursus

De to øvrige finalekandidater vil begge modtage et trænerkursus. 

Fynskfodboldaward2019 0325