Understøttende undervisning

DBU HKK 3

DBU tilbyder et bredt udvalg af bevægelsesaktiviteter, som kan anvendes forskellige steder rundt omkring på skolens arealer.

Den understøttende undervisning anvendes bredt og skal sikre, at eleverne møder endnu flere forskellige måder at lære på. Den kan have både et direkte fagrelateret indhold, men også et bredere sigte, som eksempelvis opgaver, motion og aktiviteter, der skal styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.

Understøttende undervisning indeholder elementerne ”Den åbne skole” og ”Motion og bevægelse”.
”Motion og bevægelse” skal indgå i et omfang, der svarer til 45 minutter daglig motion og anvendes til både bevægelse i fagene, aktive pauser og til fokus på trivsel.

”Den åbne skole” åbner for et samarbejde med aktører uden for skolen. Tiden må gerne samles i moduler, som giver samlet tid til besøg, ture eller faglig fordybelse. Det kan eksempelvis være et besøg af den lokale fodboldklub, der hjælper til med afviklingen af ”En bevægelsesdag med bold”, lader eleverne fordybe sig i Fair Play, Sundhed og meget mere.

Tryk på de nedenstående link og se DBU’s konkrete udbud af opgaver og aktiviteter til brug i en moderne skoledag..

Leg med bolden
En bevægelsesdag med bold
Tip 13 rigtige - Hvad ved du om fodboldloven?
Pulsmåling i intervaltræning
Fodboldtema i alle fag

Du kan også hente inspiration til fodboldfaglige øvelser på DBU’s Fodbold app og i Øvelsesbanken.

DBU tilbyder desuden kurset ”Fodbold sætter skolen i bevægelse” til lærere og pædagoger. Et tre timers kursus på jeres skole, som giver inspiration til den understøttende undervisning med fodbold og bevægelse i fokus.

Du kan finde eksempler fra andre skoler, der har brugt fodbolden som en del af undervisningen her.