Torsdag den 31. oktober 2019 var 20 klubber repræsenteret ved dialogmødet om pigefodbold på Fyn, som DBU Fyns Ungdomsudvalg var vært for.

Mødet blev indledt med to oplæg. Først fortalte Gisle Ditzel om holdsamarbejdet i F16 på Sydfyn og om deres ”Projekt P”-træninger, som har fokus på at samle så mange pigespillere på Sydfyn som muligt til en ekstra træning. Træningerne har både fokus på pigernes fodboldmæssige udvikling og på det sociale samvær.

Herefter holdte Peter Bonde, der nu er fodboldtræner på Oure Skolerne, et oplæg. Dette åbnede for en interessant snak om, hvordan man kan fastholde pigernes tilknytning til klubberne under deres efterskoleophold, og hvordan man kan sikre tilbud til de spillere, der ikke tager på efterskole.

Herefter bevægede dialogen sig over i en generel snak om turneringsfodbold for piger, hvor der særligt var fokus på matchning af holdenes niveau. Nogle af forslagene, der kom op, handlede om, at man kunne lave tættere samarbejde mellem naboklubber, der hver har et hold, men hvor niveauet internt på hvert hold er meget forskelligt. Forslaget gik på, at man i fællesskab kunne lave et hold for de dygtigste piger i de to klubber og et for de knapt så dygtige, så alle får mere ud af at spille fodbold.

Det blev også diskuteret, om man kunne lave en Flexiliga, hvor holdene blev opdelt efter niveau og ikke efter alder. Derudover blev midtvejsombrydning også diskuteret i forsøget på at lave bedre matchning.

 

FREMTIDEN FOR FYNSK KVINDEFODBOLD

Onsdag den 6. november deltog 38 klubfolk fra 18 forskellige klubber i et dialog- og netværksmøde om fynsk kvindefodbold.

Mødet blev indledt med, at hver klub fortalte lidt om deres nuværende situation på kvindefodboldfronten, hvilket gav et godt indblik i deres hverdag og i, hvilke problemstillinger og udfordringer de kæmper med. Nogle af bekymringerne hos deltagerne gik på, hvor de kommende generationer af seniorspillere skal komme fra, når der er så få klubber, der har ungdomshold for piger.

Et af de overskyggende emner på mødet var vigtigheden i af at få spillet nogle gode og jævnbyrdige kampe - uanset niveau.

Ved mødets slutning, blev det foreslået, at mødet skulle være en fast årlig tradition.  

 

TAK FOR DELTAGELSEN

Generelt var begge møder rigtig gode og konstruktive, og vi var virkelig glade for, at en masse engagerede klubfolk mødte op. Alle bidrog til en god dialog og til at rigtig mange emner/områder blev berørt.

Både Ungdomsudvalget og Seniorudvalget i DBU Fyn vil i den kommende tid tage alle inputs og idéer til efterretning og finde ud af, hvordan vi kan arbejde videre med områderne.

Vi vil gerne takke alle, der tog sig tid til at deltage på de to møder.