Generelt

Deltagerne skal være fyldt 15 år på spilletidspunktet. 
Ingen klub kan deltage med mere end et hold i Albaniserien.

Oprykningsberettigede fra Albaniserien og Serie 1: 
Oprykningsberettiget er de klubber, der ikke har eller i den nærmest foregående turnering har haft nedrykkede hold i nærmest overliggende seniorrække. 

Nytilmelding af hold kan kun ske til Serie 1 og Serie 2. 

Lokal-dommer, som har bestået DBUs dommergrundkursus, eller har gennemgået kamplederkurset, må dømme alle kampe, hvor klubben selv skal sørge for dommer. Se listen her. 

Propositionerne for hver turnering afgøres af DBU Fyns seniorudvalg efter tilmeldingsfristens udløb og meddeles alle klubber inden turneringen starter. 

Oprykningskampe afvikles som anført under “Lodtrækning til ordinære oprykningskampe”. 
Fynsmestre (max. 17 spillere pr. hold) tildeles en nål med årstal og rækkebetegnelse.

I Serie 2 kan kampe afvikles som 9M kampe. Læs mere her.

Albaniserien 
Består af én pulje med 7-8 hold. Kan dog udvides til 9 hold såfremt, der i foregående sæson har været 2 nedrykkere fra Kvindeserie Vest.
Spiller en dobbeltturnering. 
DBU Fyn fastsætter spilledato og -tidspunkt.
DBU Fyn tilsiger dommer.

Ved turneringens afslutning rykker det bedst placerede oprykningsberettigede hold op i Kvindeserie Vest.
Ved turneringens afslutning rykker det lavest placerede hold ned i Serie 1.

Efter 1. turneringshalvdel modtager vinderen 5 kasser øl/vand fra Albani. Efter 2. turneringshalvdel kåres vinderen som Fynsmester og modtager vandrepokal samt 5 kasser øl/vand fra Albani.

Serie 1 
Består af de til rækken tilmeldte hold. 
Endelig afviklingsform offentliggøres efter holdtilmelding.

DBU Fyn fastsætter spilledato og -tidspunkt. 
DBU Fyn tilsiger dommer.

Ved turnerings afslutning rykker de to bedst placerede oprykningsberettigede hold op i Albaniserien.
Øvrige hold skal nytilmeldes.

Serie 2 
Består af de til rækken tilmeldte hold. 
Endelig afviklingsform offentliggøres efter holdtilmelding.

DBU Fyn fastsætter seneste spilledato. 
Den arrangerende klub tilsiger dommer. 

I 2. turneringshalvdel spilles der om 3 kasser øl fra Albani.

Ved turneringens afslutning skal alle hold nytilmeldes.

Senior 7M 
Udskrives i et niveau. 
DBU Fyn fastsætter seneste spilledato. 
Den arrangerende klub tilsiger dommer. 
Spilletiden er 2 x 35 min.
For hver 3 mål et hold kommer bagud, må der indsættes en ekstra spiller.

Særlige forhold
Såfremt der i en turneringshalvdel er to nedrykkere fra Kvindeserie Vest, vil antallet af hold til den efterfølgende sæson i Kvinde Albaniserien være på 9.

I den sæson hvor der er deltagelse af 9 hold, vil der efter turneringsafslutning skulle spilles en kvalifikationskamp mellem nr. 7 i Albaniserien og nr. 2 i Serie 1. 
Vinderen af kvalifikationskampen indplaceres i Albaniserien. Taberen indplaceres i Serie 1.
Kampen udgår dog såfremt der ikke er nogen nedrykker fra Kvindeserie Vest i samme halvsæson. Begge hold indplaceres i dette tilfælde i Albaniserien. 

Suspendering af nedrykning fra Albaniserien
Såfremt der ikke er nogen nedrykker fra Kvindeserie Vest suspenderes den ene nedrykning fra Albaniserien, således at det kun er nr. 8, der rykker ned. Dette kun ved deltagelse af 8 hold i puljen.
Ved deltagelse af 9 hold i puljen vil det være nr. 8+9, der rykker ned, og kvalifikationskamp mellem nr. 7 fra Albaniserien og nr. 2 fra Serie 1 suspenderes.

Ekstraordinær op- og nedrykning. 
Ved turneringens afslutning kan forekomme ekstraordinær op-/nedrykning. 
Hvis klubber rykker ned i Albaniserien og de i forvejen har hold i pågældende række, rykker dette hold ekstraordinært ned og den ordinære nedrykning i den pågældende pulje suspenderes tilsvarende. 
Hvis en række, på grund af ekstraordinær op-/nedrykning eller af andre årsager, ikke kommer til at bestå af det i propositionerne angivne antal hold reguleres disse rækker ved ekstraordinær op-/nedrykning efter bestemmelser fastsat af DBU Fyns bestyrelse.

Opdateret: 08.07.19.

Lau3.jpg
Seniorkoordinator Lau Krogshede
Kontakt Lau for spørgsmål vedr. seniorfodbold 63115999