Corona og fynsk fodbold

Senest opdateret: 18. maj 2020

 

Fodboldverdenen er ved at åbne igen efter nedlukningen på grund af Covid19. Der åbnes under forudsætning af, at myndighedernes retningslinjer og 'Fodboldens Corona-regler' følges nøje.

Du kan finde alt om 'Fodboldens Corona-regler' her.

 

Vi følger løbende udviklingen og henholder os til myndighedernes anbefalinger.

Her på siden opdaterer vi løbende med svar på de spørgsmål, vi får vedr. de lokale fynske fodboldaktiviteter.

 

FAQ om turneringer

Hvad sker der med turneringskampe?+

Med de seneste udmeldinger fra myndighederne kan der ikke spilles fodboldkampe fra senest 18. maj, som var deadline, hvis det skulle være muligt at nå at gennemføre de fynske turneringer.

Det betyder, at alle de fynske turneringer er aflyst.

DBU Fyns bestyrelse er nu i proces med at kigge nærmere på, hvilke konsekvenser det får. Nærmere info følger.

 

Skal vi selv kontakte dommeren?+

Nej, DBU Fyn kontakter alle de af DBU Fyn-påsatte dommere.

Forsættes Skolepokalens afsluttende kampe?+

I første omgang udsættes kvartfinalekampene i Skolepokalen til efter nedlukningsperioden.

Afsones karantænedage, når kampe er udsat?+

Nej, det gør de ikke.

I turneringsreglementets § 20.10 står således:
En fastlagt, men ikke-spillet kamp, tæller ikke som karantæneafviklende.

Hvad sker der med DBU 3-Bold storstævnerne?+

De to stævner i maj og juni aflyses. 

FAQ om økonomi

SKAL TRÆNERE STADIG HAVE BETALING?+

De fleste idrætsforeninger gør brug af skattefri omkostningsgodtgørelse til trænere, som skal have betaling. Omkostningsgodtgørelse er ikke løn, men godtgørelse for afholdte omkostninger. Derfor skal der som sådan ikke ske nogen reduktion af den aftalte godtgørelse. Men der kan/skal selvfølgelig ikke betales kørselsgodtgørelse for kilometer, der ikke er blevet kørt.

Hvis der er tale om et decideret ansættelsesforhold, skal en træner, der normalt får løn, også have løn i den periode som denne, hvor han/hun ikke kan arbejde i idrætsforeningen. Det gælder dog ikke trænere, der er timelønnet. De skal alene have løn for de timer, de rent faktisk arbejder. 

Der kan dog være mange forhold, der spiller ind. Derfor er det svært at give et præcist svar.

KAN EN FODBOLDKLUB SØGE LØNKOMPENSATION TIL F.EKS. EN LØNNET FORRETNINGSFØRER ELLER EN CAFETERIAMEDARBEJDER?+

Den 25. marts åbnede virk.dk for ansøgninger til lønkompensationsordningen eller den såkaldte trepartsaftale. Alle virksomhedsformer er omfattet af ordningen, inklusiv foreninger, hvis de modtager mindre end 50 procent af deres driftsudgifter i offentlige tilskud. Andelen af medarbejdere, der skal hjemsendes, skal være mindst 30 procent, eller mere end 50 ansatte. Den midlertidige kompensationsordning vil gælde fra 9. marts til 8. juli 2020. Staten vil fortsat finansiere 75 pct. af lønnen for funktionærer og 90 pct. af lønnen for ikke-funktionærer, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned, såfremt de undlader at varsle fyringerne.

BØR VI TILBAGEBETALE KONTINGENT TIL MEDLEMMER, NÅR DE IKKE KAN BRUGE VORES FACILITETER OG TRÆNE OG SPILLE KAMPE?+

Coronaudbruddet er en helt usædvanlig situation med store konsekvenser for hele Danmark – også foreningslivet, hvor aktiviteter er midlertidigt lukket ned.

Det er DIF's klare anbefaling, at de enkelte foreninger og klubber ikke tilbagebetaler kontingent for perioden, da en tilbagebetaling potentielt vil lukke nogle af vores frivillige klubber. DIF opfordrer derfor til, at DIF-idrætten og vores medlemmer bredt set udviser samfundssind og ansvarlighed og bakker vores mange foreninger, klubber og frivillige op i denne svære tid. 

Formelt set kan medlemmer heller ikke kræve at få en del af kontingentet retur, fordi foreningens aktivitet er stoppet i en periode, så medlemmerne ikke kan træne eller fx deltage i en opvisning eller en holdkamp. Kontingentet er nemlig udtryk for en betaling for det at være medlem i en idrætsforening og ikke for en specifik ydelse.

Situationen i en idrætsforening er derfor anderledes end kunders forhold i kommercielle fitnesscentre.

VI STÅR MED EN ØKONOMISK UDFORDRING, FORDI VORES KLUBSTÆVNE ER BLEVET AFLYST. HVAD GØR VI?+

For at afbøde konsekvenserne af COVID-19 har regeringen i deres hjælpepakke foreløbigt iværksat to ordninger.

Kompensationsordning for arrangementer +350
Der kan ansøges om kompensation, hvis arrangementer er blevet aflyst som følge af regeringens opfordring til at aflyse eller udskyde arrangementer med mere end 350 deltagere på grund af coronavirus.
For at søge kompensation skal arrangementet være planlagt til afholdelse i perioden fra og med den 6. marts 2020 til og med den 31. august 2020.

Ordningen kan være relevant for:
1) Professionelle klubber, som fx fodbold, håndbold, ishockey
2) Forbund, foreninger og klubber med arrangementer

Varighed: Fra og med 6. marts 2020 til og med den 31. august 2020.

Ansøg her og læs mere om satser, kriterier og FAQ på virksomhedsguiden.dk

Vi tager forbehold for informationerne. Det er DIF's tolkning af ordningen, og derfor kan vi ikke garantere, at forbund, foreninger og klubber får kompensation. DIF anbefaler at tage direkte kontakt til de enkelte myndigheder, der administrerer ordningen, med spørgsmål.

Se mere om den udvidede hjælpepakke på DIF's hjemmeside her

Lønkompensationsordning
Den 25. marts åbnede virk.dk for ansøgninger til lønkompensationsordningen eller den såkaldte trepartsaftale.

Nyttige links: 
• Aftale og fakta om ordningen – herunder krav ifm. ansøgning
• Læs mere på Finansministeriets hjemmeside

KAN VI FÅ VORES DEPOSITUM FOR ET PLANLAGT STÆVNE/ARRANGEMENT TILBAGE?+

Ja, det er muligt.

Tryg har indført et særligt tiltag, der gør det muligt for forbund, foreninger og klubber under DIF at få refunderet sit depositum for planlagte events via Idrættens forsikringer.

Tiltaget gælder for idrætsarrangementer, som er planlagt til afholdelse inden 1. juli 2020, og som der skal betales restbeløb for inden 1. maj 2020.

De nærmere betingelser for at få dækket depositum er:

  • At der er indbetalt depositum for et sports- eller idrætsarrangement, som er planlagt til afholdelse inden 01.07.2020
  • At der skal betales restbeløb inden 01.05.2020
  • Aftalen gælder ALENE police 654 1440 938 828 til DIF/DGI (ingen andre kunder er omfattet). Se policen for Idrættens forsikringer her
  • Max. erstatning pr. sag udgør 70.522 kr.
  • Anmeldelse til FGA (Falck Global assistance) skal ske max. 3 dage før dato for betaling af restbeløbet
  • Foreningen/forbundet kan ikke opnå dækning under rejseforsikringen, hvis der bestilles rejser m.v. til samme arrangementet/konkurrence (eller et der afløser det oprindelige), med mindre corona-situationen er normaliseret jf. udenrigsministeriets rejseanvisninger for destinationen
  • Tryg vil ved erstatning af kompensation for depositum indtræde i Foreningernes/Forbundenes eventuelle rettigheder overfor udbyderen af rejsen.

Har du spørgsmål?
Du kan læse mere om Idrættens forsikringer, herunder policer og forsikringsvilkår her. Siden vil løbende blive opdateret med seneste nyt.

Har du konkrete spørgsmål vedr. skadesdækning, så læs mere på Trygs hjemmeside eller ring på telefon 44 20 26 76.

Vi skulle have været til stævne eller på træningslejr i udlandet. Hvordan er vi stillet?+

Alle forbund og foreninger under DIF er dækket af Idrættens forsikringer, herunder Idrættens rejseforsikring.

Se her, hvad det betyder for jer.

FAQ om diverse

Kan vi komme i kontakt med DBU Fyns personale?+

Ja, men vi er på lavblus.

En stor del af vores kolleger er hjemsendt, men vi kan fortsat kontaktes på info@dbufyn.dk og på telefon 66178218. Grundet den nedsatte bemanding er telefontiderne dog indskrænket til mandag-fredag fra 10-12.

Man kan opleve lidt længere svartider end normalt.

Gennemføres kurser?+

Nej, alle kurser og uddannelsesaktiviteter planlagt i nedlukningsperioden er aflyst. Alle tilmeldte kursister får direkte besked.

Der opkræves naturligvis ikke noget kursusgebyr for tilmeldte kursister. 

Kan vores hold træne?+

Klubber kan igen begynde at træne, under Fodboldens Corona-regler (find dem øverst på siden), der bl.a. angiver retningslinjer for før, under og efter træningen.

 

Kan vi udskyde vores generalforsamling, og hvordan skal vi så forholde os?+

Ja, det kan I, og det bør I, indtil myndighederne igen vurderer, at det er forsvarligt med større forsamlinger.

Hvis en generalforsamling udsættes, bør bestyrelsen agere efter Danmarks Idrætsforbunds anbefalinger.

Hvordan kan vi undgå smittespredning?+

Der findes en række gode råd til at undgå smittespredning, som kan downloades som plakater og grafiker.

Se dem her.

Herudover skal 'Fodboldens Corona-regler' følges.

Hvad sker der med Fodboldskolerne?+

DBU Fodboldskole afvikles med corona-regler. 

Læs mere her.

Hvordan skal vi forholde os til baneinddeling og forsamlingsforbuddet?+

Se vores anbefalede banestørrelser for træning med corona-regler her.

Hvis I er det mindste i tvivl om inddelingen af jeres baner eller overholdelsen af forsamlingsforbuddet, skal I kontakte jeres kommune og/eller det lokale politi

Yderligere informationer
Myndighedernes retningslinjer opdateres løbende. Vi anbefaler derfor, at du til enhver tid følger med på deres hjemmesider, så du får de helt aktuelle anvisninger. Nyttige kilder er:

Samlet side fra myndighederne med alt, hvad du skal vide om corona: www.coronasmitte.dk

Den myndighedsfælles hotline er: 70200233

Sundhedsstyrelsen: www.sst.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed: www.stps.dk

Statens Seruminstitut: www.ssi.dk

Udenrigsministeriet: www.um.dk (rejsevejledninger)